Justitieministern säger nej till stärkt domstolsoberoende och vill behålla SD-domare

Mot bakgrund av den utveckling vi just nu ser i ett Europa där grundläggande rättsstatliga principer sätts under hård press, frågade jag justitieminister Morgan Johansson (2/3) om han kunde se några skäl att stärka våra egna domstolars och domares oberoende gentemot staten? Jag påminde om att Polens Högsta domstol larmat om att landets regering är i färd med att politisera tillsättningen av domare. Den polska regeringen vill bland annat ge politiker vetorätt när det gäller beslut som fattas av det oberoende juridiska råd – judicial council – som hittills utsett domare. Samtidigt varnar Europarådet för det auktoritära presidentstyre som är under uppsegling i Turkiet med allt vad det innebär i form av försvagad konstitution och politisering av landets domstolar.

Mina replikskiften med justitieministern kan man ta del här (skrålla till mitt namn). Nöjer man sig med kortversionen var Johanssons svar nej:

– Fru talman! Både Polen och Ungern hade den typ av judicial council som ofta förs fram av inte minst Maria Abrahamsson. Men det hjälpte inte. När mer auktoritära krafter får makten finns det en risk att de passar på att köra över tidigare regleringar.

Inget lugnande svar tycker jag, eftersom Johansson verkar vara av uppfattningen att bättre än lagstiftning är att förlita sig på partiernas goda vilja som skydd för våra domstolar och därmed värnet för Sverige som rättsstat.

I förra veckan uppmärksammade så Dagens Juridik frågan om våra domstolars skydd mot politiska påtryckningar. Det blev en riktigt bra paneldebatt (se den här!) i vilken justitieministern deltog tillsammans med Svea hovrätts president Fredrik Wersäll och min partibroder och tillika KU:s ordförande Andreas Norlén. Ni får som sagt titta på debatten själva och dra era slutsatser, men jag konstaterar att Johansson är angelägen om att ännu en gång försöka ge mitt parti en snyting genom att dra SD-kortet. För OM vi tror att SD hotar rättsstaten, då ska vi inte ”samarbeta” med det partiet. Det behövs ingen ny lagstiftning för att värna rättsstaten och domstolarnas oberoende, det räcker med att stänga ute SD, menar alltså Johansson.

Desto märkligare då att varje gång (senast i höstas, motion här) jag har väckt frågan i riksdagen om att avskaffa eller i vart fall reformera nämndemannasystemet har Morgan Johanssons parti – liksom tyvärr mitt eget – konsekvent sagt nej. Detta trots att SD har – och av demokratiska skäl ska ha – precis samma rätt som andra partier att nominera sina partikamrater till domare i våra domstolar. Valet 2014 innebar att över 1 000 SD-nominerade nämndemän nu sitter i migrationsdomstolarna och övriga domstolar.

Visst, riksdagens partier och dess ledamöter utgör rikets högsta politiska församling och stiftar lag. Men det är inte, som Morgan Johansson vill få det till, partierna som står garant för domstolarnas oberoende. Det oberoendet säkras och förbättras genom lagstiftning, i vanlig lag och i grundlag. En påtaglig sådan förbättring infördes 2011 genom Domarnämnden, som innebär att regeringen i praktiken inte längre kan belöna sina favoriter med höga domarämbeten. Andra åtgärder för att ytterligare stärka domstolarnas oberoende har föreslagits av oss moderater i KU, läs motionen här, interpellationsdebatt i ämnet här.

Justitieministern anser således att vi moderater äventyrar rättsstaten genom att ”samarbeta” med SD, samtidigt som han vill behålla SD-nämndemän som domare i våra domstolar och avvisar moderaternas förslag till stärkt domstolsoberoende. Den ekvationen går inte ihop.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.