Etikett: Nämndemän

F d nämndeman Hassan Fransson är med rätta missnöjd

Hasan Fransson skriver i SvD att en juristdomare i Solna tingsrätt har pådyvlat honom åsikter och uppfattningar som var honom främmande som nämndeman. Det är bra av Fransson att ge offentlighet åt sitt missnöje, den kränkte har rätt att slå tillbaka. Mer tveksam är jag till att JO med anledning av händelsen har tagit initiativ till…

Solnafallet: JO riskerar stärka nämndemännens ställning

Ekot rapporterar att Justitieombudsmannen vill att Solna tingsrätt utreder om nämndemännen borde ha fått se domen innan den meddelades. Det vill säga, borde de två centerpartistiska nämndemännen i Solna tingsrätt i förväg ha fått läsa och ha synpunkter på den dom som juristdomaren formulerade ungefär som om sharialagar gäller i Sverige. (Jag har kommenterat domen här).

Justitieministern säger nej till stärkt domstolsoberoende och vill behålla SD-domare

Mot bakgrund av den utveckling vi just nu ser i ett Europa där grundläggande rättsstatliga principer sätts under hård press, frågade jag justitieminister Morgan Johansson (2/3) om han kunde se några skäl att stärka våra egna domstolars och domares oberoende gentemot staten? Jag påminde om att Polens Högsta domstol larmat om att landets regering är…

Har slutat säga “vad var det jag sa” om nämndemännen

“Vad var det jag sa” var det länge sedan jag slutade säga. Men det hindrar mig inte från att upprepa och upprepa och upprepa – senast i motionen här, och i riksdagsdebatten här (jag ca 52.30 in i debatten). Ja, systemet med att politiska partier nominerar sina trotjänare och sympatisörer till domare i våra domstolar är fel, och bör avskaffas. Att politiskt…

Löfven – ska nyfascister döma i våra domstolar?

Det är ändå med viss anspänning som man bestämmer sig för att anmäla sig till talarlistan och sedan efter att ha finslipat formuleringarna hundra gånger knata i väg till kammaren i hopp om att få ställa sin fråga till statsministern på hans frågestund. Men det fick jag alltså inte göra i dag. Så bra då att jag…

Vad tänker Magdalena Andersson om nyfascister som domare?

Efter Sverigedemokraternas succéval i höstas får partiet nominera dubbelt så många nämndemän som domare i våra domstolar.  Ja, alltså samma parti som finansminister Magdalena Andersson i dag kallar nyfascistiskt. Nyfascistiska domare i våra domstolar? Jag tänker inte tjata om min senaste riksdagsmotion i ämnet. Men för det fall någon vill läsa den – justitieminister Morgan Johansson? – håll tillgodo här.…