Etikett: Lambertz

Lambertz ingen draghjälp i förhandlandet

Varje reflekterande människa som över tid har följt de många olika turerna i Quickfallet måste vid det här laget ha insett att det kan ha sina risker att okritiskt svälja mediernas rapportering i uppmärksammade rättsfall. Så på den punkten har justitierådet Göran Lambertz nog ändå lyckats, dvs han har bidragit till att få upp allmänhetens ögon…

Det konstiga är Lambertz övertro

Jurister borde kunna se skillnaden mellan att en person är oskyldig och att personen har frikänts av domstol, till exempel på grund av brist på bevis. Det konstiga är att Göran Lambertz helt uppenbart tror att medier och allmänhet kan ta till sig den distinktionen i Quick-fallet trots att inte ens jurister förmår göra det, utan i stället anser honom vara skvatt…

Studio Ett sänder enligt Lambertz och Quicks önskemål

Jag följer 28 personer på Twitter, en av dem är Sture Bergwall. Någon minut före klockan tre i eftermiddags twittrade Sture: “Snart dags för Studio Etts sändning. Spännande!” Upprinnelsen till det senaste dygnets “spännande” medieståhej är förre justitiekanslern och numera justitierådet Göran Lambertz uppgörelse på DN Debatt. Som justitiekansler granskade Lambertz Rättssveriges hantering av Thomas Quick-fallet…

Alla skiljaktiga utom Göran Lambertz?

Ni missade väl inte det här, undrade min partibroder och riksdagskollega Mats Johansson häromdagen och syftade på slutresultatet i Tryck- och yttrandefrihetsutredningen. Tidigare JK och numera justitierådet Göran Lambertz har alltså inte lyckats att övertyga sin utrednings politiskt valda ledamöter att nu i höst enas om att Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) måste ersättas av…

Lambertz svarade rätt på mina frågor

Så vad sa då före detta JK Göran Lambertz hos Publicistklubben i kväll? Titta själv här. För egen del är jag nöjd med svaren som Lambertz gav mig. I sin egenskap av ordförande i Yttrandefrihetskommittén medgav Göran Lambertz att yttrandefriheten på nätet kan behöva begränsas för att rättssamhället bättre än i dag ska kunna tillgodose enskildas behov…

Vad säger Lambertz hos PK i kväll?

Under hela eftermiddagen har jag förberett mig inför kvällens debatt på Publicistklubben (PK). Förutom att PK:s ordförande Ulrika Knutson ska dela ut Guldpennan till någon lycklig journalistsjäl är före detta justitiekansler Göran Lamberz inbjuden att stå till svars inför den församlade mediekåren. Den första frågan enligt inbjudan lyder: Vad har JK Göran Lambertz  gjort för tryck-…