Om Maria

Efter några struliga år på gymnasiet i början av det glada 80-talet tog jag mig i kragen på Komvux och läste upp betygen som behövdes för att 1983 börja studera i Lund.

 • Pressvetenskap 40 p (journalistambitioner fanns redan då)
 • Idé- och lärdomshistoria 20 p (bland annat muntlig tentamen för den legendariske Svante Nordin)
 • Sociologi 20 p (många studietimmar i marxism blev det)

Morgonen den 1 mars 1986, dagen efter mordet på Olof Palme, gick flyttbilen från Lund till Stockholm för fortsatta studier.

 • 10 p socialantropologi (på väg ut i fältarbete)
 • Jur kand examen 1991 (återbördad till verkligheten)

I februari 1992, när ”Lasermannen” härjade som värst och Carl Bildt höll tv-tal till svenska folket, värvades jag på eget initiativ till Justitiedepartementet. Närmare bestämt som brevsvarare och senare också talskrivare och politisk sakkunnig åt dåvarande justitieminister Gun Hellsvik. Ett kvarts sekel senare – 2018 – lämnar jag politiken och ser framtiden an.

 • 1994-99 arbetade jag nära nog livet ur mig som jurist och politisk handläggare på M-kansliet i riksdagen. Väldigt lärorikt, som det heter.
 • 1998-2002 ersättare i riksdagen för Stockholms stad.
 • Från november 1999 till september 2009 arbetade jag som ledarskribent i Svenska Dagbladet.
 • 2005 Sveriges advokatsamfunds journalistpris
 • 2008 invald som ledamot av Kungliga Patriotiska Sällskapet
 • 2009 Föreningen Heimdals stipendium till Professor Gunnar Heckschers minne
 • 2009-2012 ledamot av Studieförebundet Näringsliv och Samhälles förtroenderåd
 • Den 5 oktober 2010 uppropad och invald i Sveriges riksdag, som ledamot för Moderaterna i Stockholms stad.
 • Ledamot av Civilutskottet 2010-2011
 • Ledamot av Skatteutskottet 2011-2014
 • Ledamot av Domarnämnden 2010-2014
 • Ledamot av Skatteverkets insynsråd 2012-2014
 • Ledamot av AcadeMedias Advisory Board, september 2013- augusti 2014
 • Vice ordförande i Sällskapet Moderata Kvinnors Historia, mars 2014.
 • Den 29 september 2014 uppropad och omvald i Sveriges riksdag
 • Ledamot av Konstitutionsutskottet 2014- juni 2017,  därefter suppleant i SfU, SkU och EU-nämnden.
 • Sedan hösten 2014 ledamot av Mediegrundlagskommittén.
 • Sedan våren 2015 ledamot av Medieutredningens s k referensgrupp. Uppdraget slutfört den 2 september 2016.
 • Februari 2015 ledamot av Mariamoderaternas styrelse.
 • Den 15 september 2016 överlämnade Mediegrundlagskommittén sitt betänkande till justitieminister Morgan Johansson.
 • Sedan den 13 oktober 2016 ledamot av Moderaternas reformgrupp ”Trygghet att lita på”, under ledning av partisekreterare Tomas Tobé.
 • Den 7 november 2016 överlämnade Medieutredningen sitt slutbetänkande till kulturminister Alice Bah Kuhnke.
 • Februari 2018 lämnar jag Mariamoderaternas styrelse.
 • Mars 2018 lämnar jag mina uppdrag i Sällskapet Moderata Kvinnors Historia.
 • Kandiderar inte för omval 2018.
 • Hösten 2018 pluggar Genusvetenskap 7,5 p Stockholms universitet. 
 • December 2018 registrerar enskild firma ”Kan & Vill Opinion”
 • Juni 2019 genomgår certifieringsutbildning ”Rätt fokus i styrelsearbetet”.    
 • Hösten 2019 pluggar ”Det dokumentära i litteraturen” 7,5 p Stockholms universitet.
 • Augusti 2023 går Skriv och vandra.  
 • Hösten 2023 pluggar Ras och vithet i Sverige, 7,5 p, Karlstads universitet.