Lagrådet protesterar – regeringen negligerar?

Mitt syfte är inte att tvista om juridiska teknikaliteter utan att uppmärksamma er på vad som tycks vara en trend i regeringens lagstiftningsarbete.

Låt oss ta det från början.

Jag satt och putsade på bordssilvret med nött liten trasa när Ekot meddelade (ca 2 min in i inslaget): Lagrådet underkänner regeringens förändringar av husavdraget . Och det inte på en punkt utan på flera. Till exempel är Lagrådet kritiskt mot regeringens fokus på själva städutrustningen. (Lagrådets yttrande här).

För till skillnad från tidigare förarbeten (alliansregeringens), som inte la någon vikt vid vilken utrustning som används, betonas i regeringen Löfvens lagrådsremiss att med enklare städarbete eller rengöringsarbete avses sådant arbete som inte utförs med mer avancerad städutrustning eller annan kringutrustning som inte är vanligt förekommande i en genomsnittlig bostad.

Lagrådet anmärker syrligt: ”Detta torde kunna få som resultat att, allt annat lika, en utförare som genomför en viss städning på ett snabbt och effektivt sätt med en modern och avancerad utrustning inte utför en avdragsberättigad tjänst till skillnad från om utföraren genomför samma städning med en sådan mindre effektiv utrustning som är vanligt förekommande i en genomsnittlig bostad. Det torde vidare innebära att städning med t ex centraldammsugare, skurmaskiner och mattvårdsmaskiner inte berättigar till RUT-avdrag.”

I klartext: För att städkunderna även i fortsättningen ska kunna få RUT-avdrag krävs att de anlitar städfirmor som gör jobbet med primitiv, ålderdomlig och ineffektiv utrustning. Denna illistiga plan från regeringen Löfven har alltså nu avslöjats. Vi som använder oss av RUT bör sända en tacksamhetens tanke till Lagrådet. För inte kan väl regeringen Löfven efter avslöjandet gå vidare med ett så utvecklingsfientligt och rent arbetsmiljöskadligt förslag?

Här några andra aktuella axplock där Lagrådet också har närmast förödande synpunkter:

1. Lagrådet beklagar att regeringen inte nu tar tillfället i akt att utnyttja den upparbetade och samlade kunskap som finns på området och fullföljer Föreningsutredningens förslag från 2010 om en helt ny lag om ekonomiska föreningar. (Lagrådets yttrande här).

2. Lagrådet är mycket kritiskt till regeringens förslag till implementering av EUs solvensdirektiv på försäkringsområdet: ”Enligt Lagrådets mening måste större ansträngningar göras för att lagstiftningen ska uppnå rimliga kvalitetskrav. De förslag som skickats till Lagrådet är långt ifrån tillräckligt genomarbetade, vilket visar sig i bl a felaktiga hänvisningar mellan olika paragrafer och felaktiga uppgifter i författningskommentaren. Systematiken och sammanhanget mellan olika delar av förslaget till ändringar i försäkringsrörelselagen måste generellt ses över.” (Lagrådets yttrande här).

3. Lagrådet är kritiskt till delar i regeringens förslag till ”Modernare rättegång II”. Lagrådet konstaterar att enligt förslaget ska domstolen få ta upp muntlig bevisning, om den som ska höras finns tillgänglig och det är lämpligt. Det ska inte krävas att svaranden har delgetts stämning i målet, inte heller att parterna har delgetts kallelse till den inställda förhandlingen.

Lagrådet summerar: ”Avsikten är alltså att bevisupptagning ska få ske, trots att svaranden inte vet om att målet finns. Att regeringen är medveten om det diskutabla i en sådan ordning framgår av att ordningen enligt remissen bör användas endast i rena undantagsfall. Vad som skulle kunna vara ett sådant undantagsfall nämns inte och det är svårt att föreställa sig vad som skulle göra en sådan handläggning berättigad.” (Lagrådets yttrande här).

Jag förstår att regeringen Löfven kan ha stora svårigheter att tampas med, inte minst vad gäller den inbördes sammanhållningen, och att lagstiftningens kvalitet inte alltid är högsta prio. Men så här grov kritik på kort tid från Lagrådet är ett illavarslande tecken för återstoden av mandatperioden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.