Låter så, men Löfven söker väl inte konflikt om barns bästa?

Det är sant att Sverige rakt av inkorporerade Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i svenskt rätt, utan att först göra om konventionens artiklar till mer begriplig och lättolkad svensk lag. Det skedde 1995 och är det hittills enda exemplet på att en internationell konvention tagit steget direkt in i den svenska lagboken. Men så hade också Europakonventionen en auktoritativ uttolkare i Europadomstolen, som under lång tid har skapat en utförlig praxis till ledning för myndigheter och domstolar i konventionsstaterna. Inget av detta finns när det gäller FN:s barnkonvention.

Så det var inte utan att mina öron spetsades i torsdags när socialdemokraten Agneta Gille fick ställa en fråga till statsministern vid riksdagens frågestund. Gille påminde sin partiledare om att han i regeringsförklaringen sagt att regeringen ska påbörja arbetet med att göra FN:s barnkonventionen till svensk lag. Gilles fråga löd (här nedbantad version). Hur säkerställer vi att Sverige redan nu lever upp till barnkonventionen?

I morgon blir jag intervjuad av gymnasister om just barnkonventionen och undertonen är väl ungefär hur det kommer sig att moderaterna inte vill inkorporera konventionen i svensk lag. Bryr sig moderaterna inte om barnens bästa?

Löfvens svar i torsdags i kammaren, citerat ur riksdagsprotokollet (anf. 33): Detta är en av de viktigaste frågor vi sysslar med. Det handlar om vår framtid … Vi har sagt att barnkonventionen ska implementeras i svensk lagstiftning … Självfallet ska man se till att uppfylla barnkonventionen redan under tiden som den implementeras i svensk lagstiftning.

Och vad betyder det, funderar jag. För visst vore det bra att ha ett hum om detta inte minst inför morgondagens intervju?!

Jag rekapitulerar. Sverige var bland de länder som först godkände FN:s barnkonvention. Till och från flammar debatten upp om Sverige – precis som med Europakonventionen – borde inkorporera barnkonventionen och därmed göra den direkt tillämplig i våra domstolar och myndigheter. Det skulle ju gå mycket fortare än att först anpassa den till svensk lagstiftningsteknik (implementering)?

Till skillnad från dem som värnar om traditionell svensk lagstiftningsteknik tycker inkorporeringsivrarna att det är onödigt att först analysera för- och nackdelar med att göra barnkonventionen direkt tillämplig. Och då talar vi alltså inte om att analysera vilka som helst för- och nackdelar utan om lagstiftningsmetodernas olika juridiska möjligheter att effektivt säkra barns skydd och rättigheter.

Inför morgondagens intervju har jag ”tittat” närmare på saken och kommit fram till att ingen vet om en inkorporering av barnkonventionen skulle ge bättre skydd för barn i Sverige jämfört med i dag.

För att få klarhet i den saken tillsatte alliansregeringen i mars 2013 en utredning med uppgift att analysera för- och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen i svensk rätt. Utredningen ska nästa månad redovisa sina slutsatser och eventuella förslag. Som man kan läsa sig till i direktiven gjorde tidigare s-regeringar just ingenting åt saken. Från 1996 och framåt lät man sig helt sonika nöjas – och det på sannolikt goda grunder – med konstaterandet att svensk rätt med råge lever upp till barnkonventionen.

Men nu är det nytt politiskt läge. Löfvens så kallade samarbetsregering söker febrilt konfliktytor och vill efter höstens regeringsförklaring profilera sig som barnens bästa vän och beskyddare. Därför hojtar man om inkorporering av barnkonventionen trots att man inte vet ett skvatt om det skulle stärka barns rätt eller inte.

Ett ljus i mörkret för barn som riskerar att offras på signalpolitikens altare är att Stefan Löfven i sitt svar till Agneta Gille i torsdags använde det juridiska uttrycket ”implementeras”. I juristkretsar betyder det raka motsatsen till ”inkorporera”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.