Även åtalade har rätt att slippa dö i rättssalen

Dagens bredsida på DN:s ledarsida mot justitieminister Beatrice Asks mjuka nypor mot polisfacket är välriktad. Men till vilken nytta, undrar jag som i åtskilliga artiklar genom åren har gjort mig till ett av polisfackets hatobjekt.

Lika välriktade ter sig Krister Thelins slutsatser på DN Debatt. Brottsutvecklingen talar för att säkerhetstänkandet måste skärpas. Inte bara när det gäller bevakningen av polisens helikoptrar, för att ta ett aktuellt exempel, utan även när det gäller bevakningen av allmänhetens tillträde till våra domstolar. Nej, jag har inte hunnit snabbläsa Thelins utredning som landade på justitieministerns bord i dag.

Men så mycket kan jag säga att jag har bevistat ett antal rättegångar där säkerhetskontrollen har varit rigorös. Senast förra sommaren i samband med rättegången mot Anders Eklund, dömd till livstids fängelse för morden på Pernilla Hellgren och Engla Höglund.

Eklunds bestialiska brott och hans provocerande ynkliga uppträdande i rättssalen väckte inte direkt misstankar om att det framför allt var domaren i målet och åklagaren som var i farozonen för attentat från åhörarna i rättssalen. Men inte heller hot mot åtalade kan tolereras i en rättsstat.