Maria Abrahamsson

i Riksdagen

Jag röstar ja till datalagringsdirektivet – allt annat är populism

2011-03-15, tisdag, kl. 00:04| 71 kommentarer

Jag är ingen vän av trafikdatalagringsdirektivet, det vet alla som känner mig. Och det blir ingen högtidsstund för den personliga integriteten när majoriteten av oss riksdagsledamöter nu på onsdag kommer att rösta för den lagstiftning som genomför direktivet i den svenska rättsordningen och som därmed lägger på teleoperatörerna att lagra känsliga uppgifter om hur, var och när medborgarna kommunicerar med varandra.

Men det är fel och intellektuellt ohederligt att som Piratpartiets Anna Troberg gör sätta likhetstecken mellan FRA-lagen och den lagstiftning som baseras på det aktuella EU-direktivet. För till skillnad från FRA-lagen är detta ingen lagstiftning som alliansregeringen har satsat sin prestige på att driva igenom.

Tvärtom har regeringen gjort vad den har kunnat för att lindra skadeverkningarna av direktivet (ursprungligen kallat Thomas Bodströms baby). Men som medlemmar av den europeiska unionen har vi inget val. Hela EU-samarbetet vilar på att medlemsstaterna respekterar gemensamt fattade beslut och i sin lagstiftning lojalt implementerar också de beslut man inte gillar.

En annan sak är att man kan och bör jobba för att ändra dåliga beslut. Det tänker jag i detta fall också göra. En översyn av EU-direktivet om trafikdatalagring bör inledas redan nu.

Viktigast av allt i politiken är dock att ha sinne för proportioner. Därför är jag kritisk mot regeringen när den nu föreslår att teleoperatörerna ska spara den datalagrade informationen i bara sex månader, när direktivet ger möjlighet att lagra i upp till två år. Detta luktar populism lång väg, man anar en from förhoppning att de som är arga på direktivet ska bli något mindre arga om den känsliga informationen lagras så kort tid som möjligt.

Fel tänkt, säger jag. Integritetsskadan är redan skedd genom att lagring över huvud taget tillåts. Från den synpunkten har det bara marginell betydelse hur lång lagringstiden är. Däremot blir de positiva effekterna som onekligen finns för polisen brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete oerhört mycket större om informationen finns tillgänglig i två år i stället för bara sex månader. Proportionalitetstänkandet borde alltså i detta fall ha lett till ett beslut om den längre lagringstiden, trots att det – på marginalen – skulle ha lett till ett sämre integritetsskydd.

Med en suck tvingas jag därför konstatera att politiska beslut även på högsta nivå kan präglas av för lite rationalism och för mycket av oförnuftig inställsamhet.

Hjälp, vad mycket det finns för mig att göra som politiker!

Kommentarer

71 kommentarer till “Jag röstar ja till datalagringsdirektivet – allt annat är populism”

 1. Jerker Wågberg
  2011-03-15, 00:38

  Hur blev med möjligheterna till att få ut uppgifter för smärre brott som du skrev om här: http://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2010/10/27/och-linander-har-koll-pa-straffratten/ ?

  Ser vi något resultat av den ambition du gav uttryck för i kommentarerna?

 2. Qeruiem
  2011-03-15, 07:58

  “My good friends, this is the second time there has come back from Germany to Downing Street peace with honour. I believe it is peace for our time. We thank you from the bottom of our hearts. Now I recommend you go home, and sleep quietly in your beds.”

  — Neville Chamberlain

  Om det är populism att rösta emot datalagringsdirektivet och för demokratin, så för helvete Maria! Var populistisk! För demokratins skull!

  Vad gäller den omtalade gynnsamma effekten för polisen så är den milt sagt omstridd. Läs tex:

  http://www.computerweekly.com/Articles/2010/10/08/243246/Data-retention-boosts-crime-says-civil-liberties-group.htm

  Det har varit rätt tydligt de senaste åren att vi går mot en allt större andel krypterad och även obfuskerad datatrafik. Ju mer övervakning och censur ni politiker tvingar igenom dess snabbare kommer den trenden att öka och när den trenden ökar kommer allt mer trafik, laglig som olaglig, bli omöjlig att övervaka.

 3. Datalagringsdirektivet = 140 000 utlämningar av privat information per år | Anna Troberg
  2011-03-15, 07:59

  [...] verkar inte Maria Abrahamsson bry sig så mycket om. Hon tycker att det är populistiskt att rösta nej till förslaget, trots att hon själv skriver så här: Jag är ingen vän av [...]

 4. Rick Falkvinge
  2011-03-15, 08:10

  Hej Maria!

  Jag förstår hur du känner. Men det du säger är fel i sak.

  Lagring tillåts inte idag. Det är faktiskt helt förbjudet. Lagring av trafikdata är bara tillåten så länge det är absolut nödvändigt för att kunna fakturera eller för den tekniska driften, och därefter måste uppgifterna raderas.

  Det här är jättetydligt i Lagen om Elektronisk Kommunikation, 6. kap § 5:

  5 § Trafikuppgifter som avser användare som är fysiska personer eller avser abonnenter och som lagras eller behandlas på annat sätt av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 §, skall utplånas eller avidentifieras när de inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande (…och så ett undantag för faktureringsbehov)

  Jag vet att argumentationen har gått att “det lagras redan och i vilket fall, lagen säkerställer bara en minimilagringstid”. Men det är osann argumentation. Vad datalagringen gör är att ta en registrering som idag är direkt förbjuden av integritetsskyddsskäl och istället göra den obligatorisk.

  Det är fullt möjligt för Sverige att säga nej till DLD med hänvisning till Europakonventionen. Flera andra länder har redan gjort det, så vi skulle inte ens vara först.

  Här ligger ansvaret på varje enskild riksdagsledamot. Det är därför vi har 349 personer i stället för en. Om man “måste” trycka på ett visst sätt, så behövs inte individerna — och det är därför det är så förrädiskt när dessa 349 individer tror sig på något sätt vara bakbundna.

  Hälsningar,
  Rick

 5. Egil
  2011-03-15, 08:17

  Jag är besviken, detta trodde jag inte om dig.
  Om du nu inte är en vän av direktivet, varför då rösta för det?

 6. Delat och intressant – 15 March, 2011 | [insert random stupid name here]
  2011-03-15, 09:16

  [...] Jag röstar ja till datalagringsdirektivet – allt annat är populism : Maria Abrahamsson – Så, Maria Abrahamsson säger i NEO för någon månad sedan att hon hellre skulle lämna riksdagen än rösta ja till FRA. Nu är datalagringsdirektivet på tapeten och då anser hon att det är viktigare att hetsa igenom en lagstiftning som inom bara några dagar kommer, så vitt de flesta erfar, att få grundlig och rungande kritik från EU’s utvärdering. Varför, om man nu är intresserad av att värna den personliga integriteten, inte minoritetsbordlägga så att utvärderingen åtminstonde hinner släppas och tas hänsyn till? [...]

 7. Mary
  2011-03-15, 09:20

  Detta gör det tydligt hur svårt det är att förhålla sig till en grupp när man har avvikande åsikter. Jag förstår ditt personliga dilemma här. Det är lätt att döma.

  Dock tycker jag rent allmänt att vi som nation borde protestera mer. Det gör mig mer besviken att frågan överhuvudtaget finns på agendan än att enskilda riksdagsledamöter hänger på kollektivet. Det är synd att det ska behäöva vara så. Jag sätter mitt hopp till att EU-domstolen ser till att FRA-lagen kommer bort från agendan. Så länge det finns hopp så finns det tro.

 8. A certain homosexual teleporter
  2011-03-15, 09:39

  Alltså, detta tar fan priset. Antingen är ni politiker dumma i huvudet, eller så tror ni att vi väljare är det. Vilket ni iofs har rätt i.

 9. Jesper
  2011-03-15, 09:59

  @Rick +1

 10. erik
  2011-03-15, 10:16

  “Hjälp, vad mycket det finns för mig att göra som politiker!” – Du kan som politiker välja att rösta nej till datalagringsdirektivet och stå upp för integriteten.

  Att DLD baseras på ett EU direktiv samt risken för böter om vi väljer att inte införa det är en klen ursäkt i sammanhanget då långt större värden står på spel vid införande av DLD, dels i rena pengar dels i form av förlorad personlig integritet. Det är tråkigt att du väljer att rösta Ja för DLD men knappast oväntat av en Moderat.

 11. Bengt Svensson
  2011-03-15, 10:35

  Sammanfattning: som riksdagsman tänker jag se till att ett dåligt beslut genomförs, men jag lovar att jobba för att ändra detta dåliga beslut.

  Ja, hjälp vad mycket det lär finnas att göra för sådana politiker.

 12. scaber nestor
  2011-03-15, 10:41

  “Integritetsskadan är redan skedd genom att lagring över huvud taget tillåts. Från den synpunkten har det bara marginell betydelse hur lång lagringstiden är.”

  Det finns gradskillnader i helvetet, en våldtäkt ska inte få fortsätta bara för att den är inledd.

 13. Simeon Jonasson
  2011-03-15, 12:02

  Som Rick säger går det alldeles utmärkt att hänvisa till Europakonventionen och även om den inte fanns – hur kan EUs utformning och koncept vara viktigare än “dina” medborgares integritet? Det är väl dem du representerar, vars rättigheter hotas du ska försvara, hur kan något politiskt system vara viktigare? Det går alldeles utmärkt att rösta emot OCH lobba för att beslutet ska rivas upp på EU nivå.

  Du har den tjockaste ryggraden i hela Moderaterna, varför backa!?

 14. ConnyT
  2011-03-15, 12:33

  *suck* inte ens du står upp för vår rätt att ha vår kommunikation ifred. Fast du inser det dåliga med lagen. Vad ska vi då hoppas på?

  Sedan ifrågasätter jag starkt din bild av att alliansen inte vill införa DLD utan tvingas till det. Tvärtom känns det som att man vill införa detta och passar på att försöka skylla det på EU/Bodström eftersom man vet att det är mycket impopulärt. Varför inte avvakta EU:s utvärdering om man nu verkligen inte vill införa detta?

 15. Peter Wagenius
  2011-03-15, 12:57

  Ännu en ballong som luften pös ur.

  Rekommendation: flytta det tredje stycket i “Om mig” till “Läs mer om mig”.

  Med sorgliga Hälsningar

 16. Tomorrow, Swedish Parliament Votes On Data Retention - Falkvinge on Infopolicy
  2011-03-15, 13:13

  [...] can access it.” I’ve heard this argument from people in the Cabinet as well from newly-elected Members of Parliament. This is astonishing, as it is plainly untrue: it is a way of attempting to whitewash data [...]

 17. Katarina
  2011-03-15, 13:23

  Tragisk läsning. Jag trodde du var en person som skulle stå upp för dina principer även när läget är tufft. Jag uppmanade folk att rösta på dig som Alliansen frihetliga kämpe.
  Du har svikit mig, och jag kommer aldrig att förlåta dig.

 18. Nils dacke
  2011-03-15, 13:30

  Anledningen är mycket enkel till att Maria röstar ja. Det är dels grupptrycket dvs man är inte en enskild ledamot utan en del i ett kollektiv, detta fall partiet och sedan alliansen. Sedan men inte minst så är det ekonomiska incitamentet otroligt starkt till varför folk vill bli riksdagsledamöter då vem vill inte ha livslång garanterad hög lön. Vilket annat jobb har det? Inget och detta korrumperar något oerhört.

 19. Fredrik
  2011-03-15, 13:48

  Har det urpsrungliga inlägget ändrats? Kan inte hitta formuleringen ”det lagras redan och i vilket fall, lagen säkerställer bara en minimilagringstid”.

 20. Anders S Lindbäck
  2011-03-15, 14:11

  Trist att se att du viker dig för partipiskan i stället för att stå upp för europakonventionen om mänskliga rättigheter.

  First They came…

  First they came for the communists,
  and I didn’t speak out because I wasn’t a communist.

  Then they came for the trade unionists,
  and I didn’t speak out because I wasn’t a trade unionist.

  Then they came for the Jews,
  and I didn’t speak out because I wasn’t a Jew.

  Then they came for me
  and there was no one left to speak out for me.

  — Pastor Martin Niemoller

 21. Eva A
  2011-03-15, 15:23

  Jag är djupt besviken.Jag har alltid beundrat din integritet och självständighet och hoppats få fortsätta att göra så,men det går ju inte efter din inställning i denna viktiga fråga.

 22. Stoppa datalagringsdirektivet! | Anders S Lindbäck @ Kunskapssamhället
  2011-03-15, 15:43

  [...] Maria Abrahamsson erkänner att hon röstar ja för att hon har gått på lögnerna som sprids om höga kostnader för Sverige och att det på något sätt inte skulle vara en hel omkastning av vad som gäller idag gällande lagringen av uppgifterna. Departementet har spridit har tyvärr spridit osanningen att dessa uppgifter lagras idag. [...]

 23. Robert Andersson
  2011-03-15, 15:44

  Först sätter du dig ner och förklarar för dina barn vad lagstiftningen kommer att innebära för dem. Det har jag gjort. Barn begriper sånt. Prova att glatt ropa JA samtidigt som du trycker.

 24. Mathias Friman
  2011-03-15, 15:56

  Det är alldeles för lite populism i riksdagen.

  Konstigt att ingen egentligen vill rösta för det, men känner sig tvingade till det av en eller annan anledning.

  Minns Martin Niemöller.

 25. Men snälla
  2011-03-15, 16:24

  Men snälla, läs Ricks post ovan noggrant. Det är inte okej att förvandla Sverige till en DDR-diktatur och stampa på demokratin. Nazi-tyskland skulle ha ÄLSKAT DLD!

 26. Pontus
  2011-03-15, 16:29

  Röstar du även emot SD’s alla förslag idéer för att rösta emot dem är ju ganska populistiskt?

  Att säga nej till detta och förra århundradets största integritetskränkning är inte populism, det är bara rätt!

 27. Enligt Min Humla » Rösta nej till datalagringsdirektivet – allt annat vore hyckleri
  2011-03-15, 16:44

  [...] smlp.co.uk | more info (via: Wylio)Maria Abrahamsson gjorde mig nyss mycket besviken genom att i en bloggpost proklamera att hon tänker rösta ja till datalagringsdirektivet – eftersom allt annat vore [...]

 28. MRhama
  2011-03-15, 16:51

  Maria. RF:
  “Makten ska utgå från folket, och RIKSDAGEN ska vara folkets främsta företrädare.”
  Så länge som Sverie är en suverän stat och grundlagen ser ut som den gör så kan Justitieministerna och EU tjata hur mycket de vill om DLD. Det är ni i riksdagen som har den ensamma och reella makten och du är därmed inte tvingad att trycka ja i någon fråga överhucutaget. Särskilt inte om lagförslaget är hatat av en sån stor del av folket från vilka makten ska utgå och att förslgget redan visar sig krocka med Europakonventionen och andra länders rättighetsdeklarationer i deras grundlagar.

  Det är dumt att stressa igenom dåligt skriven lagstiftning utan då är det värt att som riksdagsledamot visa på pondus och säga nej. Partiledningen kan bli hur less som helst, men som sagt; grundlagen säger att du är vald av folket och att eventuella ministrar befinner sig under dig i formell hierarki. Varje sann konservativ säger hellre nej till potentialt bra lagstiftning än ja till dålig av försiktighetsskäl, vilket redan den gamle Burke var tydlig med.

 29. Sami
  2011-03-15, 16:52

  Vilka floskler. Populism? Skäms du inte?

  “Integritetsskadan är redan skedd genom att lagring över huvud taget tillåts.”

  Om det är så du tycker, varför röstar du för lagen? Om något, ta till dig den kritik som har getts och kämpa för våra rättigheter. Det är din sabla uppgift som politiker i Riksdagen. Nej, dagens politiker har blivit yra höns som inte vågar stå upp för sin ideologi. Men det kanske bara är en dröm att borgerligheten överhuvudtaget någonsin stått för de individuella värderingarna, den individuella friheten? Med sådana veklingar är det inte konstigt att onda krafter som SD kommer in i Riksdagen.

  Jag förstår verkligen inte vad drivkraften hos er politiker är för att driva igenom den här typen av beslut…

 30. Johan
  2011-03-15, 16:53

  Du bör skämmas att rösta ja för något så allvarligt som denna integritetskränkning när du ändå egentligen verkar vara emot det! Jag förstår verkligen inte hur du kan resonera dig fram till ett ja i denna fråga… :-(

 31. Anders
  2011-03-15, 16:55

  Maria,

  Det är ohederligt av dig att hävda att alliansregeringen gjort allt för att minimera konsekvenserna av EU-direktivet.

  1) Det svenska lagstiftningsförslaget går utöver det som EU-direktivet kräver vad gäller antalet parametrar som ska lagras av operatörerna. Om man nu principiellt inte stödjer datalagringsdirektivet, varför har alliansregeringen då valt att gå längre än direktivet?

  2) Det är inte (m):s förtjänst att det nu blir sex månader istället för ett år. Det var resultatet av en förhandling i Statrådsberedningen som gick hela vägen till toppen där (c) satte hårt mot hårt mot (m), som ville ha 1 år.

 32. Robert Andersson
  2011-03-15, 16:56

  Jag har förberett ett litet anförande åt dig:

  Det problematiska är ofta det som Edmund Burke en gång sade, som jag fritt översätter så här: Allt som behövs för ondskan att segra är att goda människor inte gör något alls.
  När vi kommer till frågan om DLD och signalspaning är det sant på två håll. Den som röstar nej kan anklagas för att inte sätta rikets säkerhet främst och riskera oskyldiga människors liv. Den som röstar ja har medverkat till att gå med stora kliv mot ett övervakningssamhälle.
  Fru talman! Jag har talat med många om min vånda inför denna debatt och denna votering. Men till syvende och sist måste jag kunna se mig själv i ögonen och se att jag gjorde det som efter mina avvägningar var det rätta.
  Under ett av samtalen med min mamma sade hon: Maria! Du vet att du måste göra det som är rätt, och det som är rätt kan bara du avgöra. Ingen har valt dig för att du ska gå emot dina övertygelser.
  Mamma har som så ofta rätt. Jag måste kunna sova på natten. Jag måste kunna fortsätta mitt engagemang för politiken och tycka att den är meningsfull.

 33. Anders
  2011-03-15, 17:02

  Oj, läste ditt inlägg igen och såg att du argumenterade precis tvärtom vad jag trodde du skrev vid första genomläsningen. Ignorera min förra kommentar!

 34. pel
  2011-03-15, 17:03

  Jag är otroligt besviken över att se dig skriva det du skriver. Det gör ont när en av det fåtal vettiga politiker vi har inte förmår att inse att det inte riktigt är läge att rösta ja nu.

  Efter den 23 mars, när EUs utvärdering av datalagringsdirektivet blir publikt, finns det eventuellt (men jag är skeptisk) en anledning att rösta ja till direktivet. Att rösta ja innan dess är hyckleri.

  Sen kan man ju undra varför du vill rösta för ett direktiv du säger dig ogilla.

  Nej Maria, det här var det mest uttorkade och skruttiga blogginlägg du publicerat hittils.

 35. David
  2011-03-15, 17:08

  “Om jag har gjort ett nerköp genom att lämna journalistiken för riksdagen? Nej, de som föraktfullt talar om knapptryckande men maktlösa riksdagspolitiker vet nog inte riktigt vad de talar om. Det finns hur många sätt som helst för en kunnig och engagerad riksdagsledamot att påverka den politiska agendan och få reellt inflytande.”

  Du har chansen att visa det imorgon.

 36. Micke
  2011-03-15, 17:10

  Bli inte den nya Federley.

 37. Fredrik
  2011-03-15, 17:15

  Vi har i gen skylldighet alls att anta några beslut som går emot sunt tänkande o våran egen grundlag, Tyskland bl.a. Har just nekat DLD pga av att den står i strid med sin egen lagstiftning. Och det skulle den nog göra i Sverige om man testade den för det. Det du kommer med tycker jag bara låter som dåliga bortförklaringar till att införa en redan usel lag. Och det finns ingen som helst anledning att hasta igenom en sådan här kontroversiell lag som DLD faktiskt är. Tycker verkligen du borde tänka om och göra det enda rätta för Sverige o rösta NEJ eller så tänker du på din karriär och röstar ja. Vad du tänker med märker vi på onsdag, hjärnan eller din privata plånbok.

 38. Rene Malmgren
  2011-03-15, 17:20

  Det är sådant här som får mig att sakna de gamla moderaterna. Där fanns det tanker om att gynna svenskt näringsliv, heder och principer. I dag verkar modet vara att lydigt göra som Byråkrateerna i Bryssel säger. Skönt att jag sedan länge inte rösta på det partiet. Men ni väljer att förklara hela den Svenska ISP:erna krig.

 39. Ludvig Ekman
  2011-03-15, 17:43

  Jag förstår faktiskt inte heller.

  Du gillar inte direktivet, och vill att man ska göra en översyn.

  Är det inte så att det ska granskas om någon månad i EU-domstolen, där man sedan får reda på om det strider mot några mänskliga rättigheter?

  Varför vill du då inte vänta med att införa det?

  Populistiskt? Konstigt argument rakt igenom.

 40. Mockzallad
  2011-03-15, 17:43

  Måhända är det OT så det förslår, men att ha “har klarat mig från barn” i sin presenation känns ju rätt ofärdigt. Det gör å andra sidan att gå emot vad man tycker för att man annars skulle vara populistisk också.

 41. Viktualiebrodern
  2011-03-15, 17:43

  Hårdragen sammanfattning av det Du skriver:

  a) Eftersom jag inte kan få det bästa (inget direktiv alls), åtminstone inte genast, är jag också emot det goda (rösta nej).

  Min kommentar: Det bästa får inte bli det godas fiende.

  b) Något dåligt som varar i två år är bättre än något dåligt som varar sex månader.

  Kommentar: Homeopatisk utspädning gör inte någon medicin verkningsfullare.

 42. Nicklas Eriksson
  2011-03-15, 17:44

  Maria Abrahamsson har aldrig varit någon vän av sanningen, Rick, därför slänger hon sig med argument lite som det passar henne, det märkte jag sist hon fick stryk i debatt med Emil Boss från SAC när hon ljög om facket.

  Att hon sedan inte bryr sig om att faktakolla, det är väl inte så ovanligt, den politiska överklassen har ju tjänsteandar som gör sånt åt dem. Här har väl något falerat.

 43. Charles
  2011-03-15, 17:53

  Som redan skrivet är skjut upp beslutet. 150m (100m för en vecka sedan ) är en tiondelav kostnaden att införa direktivet; detta utan att beräkna kostnaden för integriteten. Ett direktiv som en utvärdering kommer om två veckor för. Varför då pusha igenom ett direktiv som om två veckor är skåpmat och hoppningsviss rivs upp från grunden av EU självt när länder säger: Nej. Vi tänker inte lagra våra medborgares personliga korrespondens vad dom gör tycker och tänker. Politiker ska representerar folket, inte styra folket.
  När du säger att du inte är en vän av det här och sedan i nästa anda saker att det vore populistiskt att rösta nej och hellre vill ha två års lagrinstid än sex månader. Att M är toppstyrt och att försöka rösta för personliga övertygelser, som du kan ha fått din plats i riksdagen genom(personval, vad betyder det när personen inte spelar roll, bara toppen), straffar sig vet redan Karl Sigfrid.

  Rösta nej om du inte är en vän av den här sörjan och brottet mot eu’s egna konventioner om mänskliga rättigheter såsom FN’s.
  Rösta nej om du någonsin ansett att politiska kämpar i diktaturer måste kunna gömma sina ansikten för att inte bli straffade.
  Desto fler som inför sådana här övervakningsapparater, desto billigare blir tekniken. Desto enklare blir det för diktatorer att skaffa den för att hålla ett än hårdare järngrepp över folket.

  Att polis skall få spana vid misstanke, javisst. Att bokföra alla kontakter en människa har utan brottsmisstanke, med teknik som redan idag låter oss enkelt bygga upp ett nätverk av vilka som pratat med vem. Där vi redan idag kan ta fram system som automatiskt analyserar all data. Där det automatiskt kan dyka upp flaggor som säger ‘anställd vid regeringen har tagit kontakt med journalist: undersök mer’. Inte att vi idag skulle installera sådant, men om fem år? Vi har ju redan datan lagrad, det här skulle ju bara hjälpa polisen…

  Genom införandet är naturligtvis en bieffekt att riktiga brottslingar kommer att skydda sig per default då dom vet att allt dom gör annars är lätt att spåra. Det är inte så många steg av skydda sig, vi kommer att fånga klåparna men dom stora fiskarna kommer att bli svårare att komma åt än om dom inte visste att dom måste skydda sig 100% av tiden.

 44. Jerker Montelius
  2011-03-15, 18:06

  Jag tycker du skall sätta ner foten och rösta nej.
  Någon gång måste du ju visa din egen övertygelse.
  Om inte annat så kan du ju “råka låsa in dig på toaletten”.

 45. Dennis Nilsson
  2011-03-15, 18:09

  Jag är besviken att du som politiker inte har modet att stå för demokratins grundprinciper, som detta ytterst handlar om.

  Det är inget som hindrar dig att ha ryggrad och stå upp för demokratins grundprinciper.

 46. Chrille
  2011-03-15, 18:40

  Ja du Maria. Jag tänker inte argumentera emot ditt resonemang, det gör andra bättre än jag. Men jag vet att du är för personval (kontra partival då), det har jag hört dig argumentera för flera gånger. Därför tycker jag naturligtvis att en personlig knapptryckning vore mer korrekt än partilinjens knapptryckning. Nog ordat.

 47. Petrus
  2011-03-15, 18:58

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/moderaterna-bor-rosta-nej-till-datalagring_6006357.svd

  du kanske missade att ni fick en del röster just pga att ni var emot datalagrings direktivet.

 48. Börje Lindström
  2011-03-15, 19:25

  Hur känns det? Tror på en sak, gör nåt annat. Vem drar i trådarna?

 49. Johan
  2011-03-15, 19:49

  Maria har helt rätt i att man inte skall sammanblanda/förväxla FRA-lagen med Datalagringdirektivet. Den förra är en helt svensk företeelse men bubblar fortfarande i PP’s medvetande. Jag tror få förstår FRA-lagen och/eller hur underrättelseverksamhet bedrivs.

  Datalagringsdirektivet är däremot av en helt annan dignitet och ett mycket allvarligt intrång i var medborgares vardag.
  Eftersom ingen svensk fick vara med att besluta om EU’s konstitution (ingen folkomröstning) finns faktiskt här en unik möjlighet för varje riksdagsledamot att med gott samvete rösta efter eget huvud, en unik möjlighet att göra något för friheten i vårt land.

  Också jag undrar vad som krävs för att Maria Abrahamsson m.fl ska säga stopp?

  Historien har dömt dåliga beslut och beslutsfattare förut och kommer göra det fram över också.
  Jag har aldrig utnyttjat möjligheten till personröstning förut men jag kommer vara mycket noga 2014.

  /Johan

 50. Felix Martinsson
  2011-03-15, 20:17

  Jag trodde verkligen på dig Maria. Jag är djupt besviken.

 51. EU, Moderat- och allianspiskan viner. « essbeck
  2011-03-15, 20:42

  [...] Maria Abrahamsson (m) skriver att hon skall rösta för ett förslag som hon egentligen är emot. Hon säger att eftersom vi är medlemmar i EU och detta kommer som ett direktiv från EU så har vi inget annat val än att godkänna direktivet. [...]

 52. Daniel Wijk
  2011-03-15, 20:58

  Tråkigt att du faller i denna fråga. den är mycket principiellt viktig.

  Och trots det du skriver så verkar faktiskt regeringen satsa en hel del på att få igenom förslaget.

  Böterna som visats upp är i sammanhanget en spottstyver och att rösta för pga att Sverige annars får betala är ekonomisk oförsvarbart med tanke på vad det kostar att både bygga upp och att hålla sig med dessa register. Denna kostnad överstiger vida böterna som Asks tjänstemän menar att Sverige riskerar.

  Intellektuellt och ekonomiskt oförsvarbart.

 53. nef
  2011-03-15, 21:14

  En annan sak är att man kan och bör jobba för att ändra dåliga beslut. Det tänker jag i detta fall också göra. En översyn av EU-direktivet om trafikdatalagring bör inledas redan nu.

  Men lite koll borde du väl ändå ha!? En utvärdering är ju att vänta.

  Regeringen vill klubba beslutet innan EU:s utvärdering av detta direktiv blir offentlig, vilket ska ske den 23 mars. Av förhandsinformationen kan man ana att denna utvärdering kommer att bli mycket kritisk.

 54. Martin Ström
  2011-03-15, 21:43

  “En översyn av EU-direktivet om trafikdatalagring bör inledas redan nu.”

  Ehm… Resultatet av EU:s utvärdering presenteras den 23:e mars. Enligt förhandsinformationen är den mycket kritisk.

  Det är helt bisarrt att regeringen vill stressa igenom DLD en vecka innan EU:s utvärdering presenteras.

  Även om du anser att vi måste implementera även dålig lagstiftning från EU så hade vi väl kunnat vänta en vecka till för att se resultatet av EU:s utvärdering?

 55. Werner
  2011-03-15, 21:54

  Förstår inte snacket om att riskdagen “måste” klubba genom det.
  Sverige är självständigt. Folket har gett *DIG* och inte EU mandat att stifta lagar här. (Vi folkomröstade om att vara med i *EG*, en handelsunion, inte EU. Dessutom var det rätt länge sedan…).

  Finns det något sätt för Svenska folket att upphäva DLD? I vilket val röstar jag på någon som kan säga: “rösta på mig, så avskaffar vi DLD”?

 56. Marcus Fridholm
  2011-03-15, 22:01

  Den här gången har du fel. Det samarbete EU innebär står och faller inte alls med enskilda medlemsstaters vilja att införa galen lagstiftning. Flera stater har förklarat datalagringen i sin nuvarande utformning som oförenlig med deras konstitution.

  Kan EU överleva som institution när Tyskland sätter sig på tvären, lär EU överleva att vi sätter oss på tvären. Det innebär inte att vi skall införa “polsk riksdag” med ständigt veto, utan vi skall välja vilka saker vi sätter oss emot.

  Att vägra datalagringsdirektivet är typiskt ett sådant fall där vi faktiskt bör sätta oss på tvären. Anledningen är att vi för de krafter inom EU som inte alls har vår demokratiska tradition bör markera demokratins värde och våra gränser. Lite pinsamt är det dock att en av dessa krafter är vår alldeles egna Bodström.

 57. Datalagringsdirektivet: Regeringen kunde göra mer at Free the Mind
  2011-03-15, 22:10

  [...] Maria Abrahamsson skriver på sin blogg om datalagringsdirektivet: /…/ har regeringen gjort vad den har kunnat för att [...]

 58. Nu är man inte poppis : Maria Abrahamsson
  2011-03-15, 22:42

  [...] kommentarer (56 hittills) slår rekord. Gårdagens inlägg om varför jag i morgon kommer att rösta för datalagringsdirektivet har rört upp känslorna. Många ångrar att de kryssade mig i [...]

 59. swingthatcat
  2011-03-15, 22:43

  Sorry Maria, jag tyckte en gång att du verkade vettig, men det här var nog fan det dummaste jag läst på länge.

  Bye bye!

 60. Michael Gajditza
  2011-03-15, 22:44

  Är det nåt i vattnet där på Helgeandsholmen som liksom fräter på ryggraden och gör den mjuk och böjlig?

  Jag har aldrig upplevt dig vara ohederlig tidigare men här är du direkt lögnaktig och dessutom feg.

  Man talar hela tiden om att DLD ska användas mot den grova brottsligheten. Kan du berätta för mig vilken grov brottslighet som är belagd med bötesstraff? Det är nämligen allt som kommer att behövas för att polis ska få ut uppgifter ur registren.

  Ni har alls inte gjort allt för att lindra något. Tvärtom så har man lagt till tillfällen då registrering ska ske. Antingen är du alltså okunnig eller så försöker du medvetet föra folk bakom ljuset?

  Tyskland, Ungern, Cypern och Rumänien, säger det dig något? Länder där nationernas egna författningsdomstolar sagt ifrån. Irland har lämnat frågan till prövning i EG-domstolen.

  Varför inte vänta på domstolens utslag?

  Nästa vecka kommer kommissionens rapport kring direktivet och dess kvalitet. Varför inte vänta på detta?

  Maria, inför valet 2006 så skällde Beatrice Ask och Henrik von Sydow som bandhundar på Bodströmsamhället. Kan du ge ett enda exempel på en enda lag i det lagkluster som Bodström skapade som alliansen tagit bort? Ni har ju tvärtom, med lag efter lag, både befäst och utvecklat det ni tyckte var så förkastligt då Bodström var ansvarig.

  Kan ni verkligen se er själva i ögonen längre? Skämmes ta mig…

 61. Petter Nilsson
  2011-03-15, 23:40

  Maria, tänk på att det som är helt fel i det korta perspektivet, kan vara rätt i det långa. Det finns ibland ingen absolut sanning.

 62. JMK Alumni
  2011-03-16, 00:05

  Kan bara uppmana dig att rösta nej.

 63. Attila
  2011-03-16, 00:17

  Det är bara att rösta nej. Och det kommer att känna skönt efteråt.

 64. Johan Leckne
  2011-03-16, 02:31

  Annie Johnsson, Fredrick Fegerley och nu aven Maria Abrahamsson…….

  Var finns hjaltarna som Camilla Lindberg?
  Camilla var enda sanna politiska hjalte var ar du, vi behover dig…..

  Maria, du kan forsoka rattfardiga ditt beteende allt du vill men du har precis hycklat dig att tillhora resterande skaran av fega manniskor i vart samhalle. Oavsett hur hard blick du har och hur overtygande du talar ar du numera en liten liten manniska innerst inne.

 65. Johan Bergman
  2011-03-16, 06:20

  Vilket förvirrat blogginlägg! Det känns som att det är formulerat för att maximera chansen att komma ifråga som Asks efterträdare.

 66. Datalagring – NEIN NEIN NEIN « Basses Hörna
  2011-03-16, 07:14

  [...] SvD1, SvD2. Bloggar:  Maria Abrahamsson, Johan [...]

 67. ErikH
  2011-03-16, 07:59

  Snälla Maria, läs igenom alla kloka kommentarer och tänk efter en gång till. Du har fortfarande chansen att ändra dig. Tänk på alla som personvalskryssade dig! Vill du verkligen svika dina väljare? Borde inte väljarnas förtroende vara viktigare än att vara Reinfeldt och tant Gredelin till lags? Vad skall vi med personval till om det ändå är de som bestämmer hur du skall rösta?

 68. Niklas
  2011-03-16, 08:46

  Vadå “ni har inget val”?!?! Sist jag kollade var Sveriges Riksdag beslutande makt i Sverige, inte Thomas Boström, och inte några trångsynta Fransmänn nere i Bryssel.

  För in i helvete, Moderaterna är fanemej Neo-socialister, ni har helt begravt borgeliga värderingar!

  Naj jag tänker inte glömma detta! Aldrig en chans att jag röstar Moderat eller något Alliansparti i nästa val!!

 69. Sjöholm
  2011-03-16, 09:11

  Hej Maria,

  Du skriver att “Integritetsskadan är redan skedd”.

  Integritetsintrånget består av att staten tar sig rätten att lagra personliga data och pågår därför rimligen så länge som lagringen fortgår.

 70. PMyran
  2011-03-16, 10:16

  @Rick, @Marcus Fridholm, @Michael: +1

  Är mkt bedrövad av att höra detta Maria, jag är också en av dem som trodde mer om dig. Det verkar som om det svenska systemet bara har två alternativ i realiteten, rött och blått… :o (

 71. Tor
  2011-03-16, 16:00

  Två rimliga invändningar tycker jag är att datalagringsdirektivet är till synes oförenligt med Europakonventionen samt att den inte åstadkommer någon harmonisering av kostnaderna som drabbar internetoperatörer eftersom alla länder har så olika implementationer – vi får inte glömma att direktivet inte är antaget som ett rättsligt samarbete (förmodligen eftersom det då hade varit svårare att rösta igenom det) utan för att se till att konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids.

  Jag är besviken men tyvärr inte speciellt förvånad. Utrymmet för sansade åsikter i integritetspolitiska frågor inom moderaterna och alliansen verkar krympa allt mer vad tiden lider.

  Vi talar alltså om att lagra hela befolkningens minsta rörelsemönster och kontaktnät. Ett rimligt alternativ vore att genom förelägganden kunna begära att en operatör lagrar data för just de som är misstänkta för brott och det efter domstolsprövning.