Etikett: Vinna val

För att vinna nästa val måste man hoppa brett också

Uppträdda som på ett radband har partiledare eller talespersoner av lägre rang från sex, ibland sju partier ansträngt sig för att inför den samlade mediekåren manifestera sin totala samsyn i den stora, övergripande frågan om vem som denna – eller nästa – mandatperiod ska regera landet. Själv har jag inget principiellt emot blocköverskridande överenskommelser. Tvärtom,…