Etikett: Jomshof

Jomshof får läsa på om grundlagen

Får en enskild riksdagsledamot offentligt kritisera en domstols dom? Många har i dagarna svarat nej på den frågan, mitt svar är ett rakt ja. Vad en enskild ledamot av Sveriges riksdag uttalar står endast för denne, inte för den lagstiftande församlingen i dess helhet. Någon konstitutionell krock uppstår därmed inte med grundlagens bestämmelse om att…