Jomshof får läsa på om grundlagen

Får en enskild riksdagsledamot offentligt kritisera en domstols dom? Många har i dagarna svarat nej på den frågan, mitt svar är ett rakt ja. Vad en enskild ledamot av Sveriges riksdag uttalar står endast för denne, inte för den lagstiftande församlingen i dess helhet. Någon konstitutionell krock uppstår därmed inte med grundlagens bestämmelse om att ”ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet” (RF 11:3).

Gick då Richard Jomshof över det tillåtnas gräns när han i ett hårt kritiserat uttalande beskrev Solna tingsrätts friande domar för påskupploppen som ett ”jävla skämt”? Jag tänker nu inte på Jomshofs språkbruk, utan på den centrala frågan om domarna i våra domstolar – nu närmast i hovrätten dit de friande domarna kan tänkas bli överklagade – tar intryck och låter sig påverkas av Jomshof?

Ingen tror väl på allvar att så är fallet, juridiskt skolade domare är av hårdare virke än så. Men vad som ändå gör Jomshofs utspel konstitutionellt problematiskt utifrån domstolarnas oberoendeperspektiv är, enligt mig, att positionen som ordförande i riksdagens justitieutskott i fråga om politisk tyngd får anses vara jämbördig med ämbetet som regeringens justitieminister. Och då närmar vi oss grundlagens förbud för myndigheter, inklusive riksdagen, att bestämma hur en domstol ska döma … osv. Det betyder att Richard Jomshof i egenskap av justitieutskottets ordförande borde ha avhållit sig från att kommentera domen på det sätt han gjorde. Dock hade Jomshof naturligtvis varit i sin fulla rätt att ta domen som utgångspunkt för ett resonemang om en eventuell lagändring.

Minns förresten när Morgan Johansson som justitieutskottets ordförande krävde dåvarande justitierådet Göran Lambertz avgång. Trots att domarnas oberoende gentemot riksdag och regering alltså är inskrivet i grundlagen (RF 11:7) och att ordinarie domare i princip är oavsättliga just för att de ska kunna döma efter lag och samvete utan att behöva ta hänsyn till eventuell kritik från statsmakterna.

Detta med domarnas och domstolarnas oberoende är knepigt att hantera för politiker. Skulle inte justitieutskottets ordförande, och gärna också övriga ledamöter, kunna erbjudas en grundläggande kurs i konstitutionell rätt? Ja, så att riksdagens företrädare slipper att göra bort sig.

  2 comments for “Jomshof får läsa på om grundlagen

  1. Jag tror inte på att dagens domare är av ”hårdare virke”. Domaryrket håller på och feminiseras och då vet man hur det slutar.

    • Tack för din kommentar! Intressant, men hur du kan vara så generaliserande? Nog för att både kvinnor och män kan vara ”veklingar”, med vet du om det finns någon källa/forskning/underlag som visar hur fler domare med kvinnokön påverka dömandet i våra domstolar? Mycket tacksam för sådan info, i så fall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.