Etikett: Ingegerd Troedsson

Ingegerd Troedsson lika relevant som för 50 år sedan

Vad som gör Ingegerd Troedsson (1929-2012) så märkvärdig är att många av hennes frågeställningar har en tidlös giltighet. Därmed inte sagt att frågorna måste få samma svar vid varje given tidpunkt. Exempelvis utgör Troedssons kungstanke om maximal frihet i familjepolitiken kanske inte raka spåret till mer jämställda löner. På inbjudan av den moderata Högercirkeln talade jag…