Etikett: Gangstervåld

Sug på Kärrholms karameller

Det är fullt möjligt att mäta effektiviteten i ett lands brottsbekämpning. Den rakaste metoden är att ta reda på hur många dömda som vid varje särskilt tillfälle sitter inlåsta i fängelser, på ungdomsvårdsanstalter eller i sluten psykiatrisk vård. Om den grova kriminaliteten hela tiden eskalerar medan antalet inlåsta är ungefär detsamma år efter år, då…