Vad säger Lambertz hos PK i kväll?

Under hela eftermiddagen har jag förberett mig inför kvällens debatt på Publicistklubben (PK).

Förutom att PK:s ordförande Ulrika Knutson ska dela ut Guldpennan till någon lycklig journalistsjäl är före detta justitiekansler Göran Lamberz inbjuden att stå till svars inför den församlade mediekåren.

Den första frågan enligt inbjudan lyder: Vad har JK Göran Lambertz  gjort för tryck- och yttrandefriheten under sina åtta år? Den underliggande tonen går knappast att missa – den antyder att Lambertz borde ha gjort mer för det fria ordet under sina år som JK.

Men det är en vanlig missuppfattning även bland journalister att JK:s uppgift skulle vara att stärka tryck- och yttrandefriheten. Så är det inte. JK:s uppgift är inte att utvidga tryck-och yttrandefriheten utan att se till att de gränser som grundlagen drar upp också respekteras.

Om JK skulle sträva efter att ge tryck- och yttrandefriheten större utrymme (på bland annat integritetsskyddets bekostnad) än vad TF och YGL gör, ja, då har JK missuppfattat sitt uppdrag.

Nu har Lambertz under en del av sin tid som JK haft dubbla roller. Förutom uppgiften att ”vaka över yttrandefrihetens gränser”som det högtidligt formuleras, har Lambertz samtidigt haft och har alltjämt regeringens uppdrag att skriva en ny och enhetlig yttrandefrihetsgrundlag. Den är tänkt att omfatta både tryckta skrifter och andra yttrande, exempelvis på nätet.

I juristkåren råder det delade meningar om det här  uppdraget är dömt att misslyckas eller inte. I kväll hoppas jag får tillfälle att avkräva Lambertz besked om hur han ser på saken. Har han samma uppfattning som sin utredningssekreterare Nils Funke? Eller som Funcke i vart fall hade tidigare.

Ett annat spörsmål som PK vill avhandla med JK i kväll är om världens äldsta tryckfrihetslag, det vill säga den svenska, måste rivas upp, och hur försvaras det fria ordet i en tid med ny teknik?

Min fundering är snarare om det fria ordet i nätmedierna över huvud taget behöver försvaras genom ny lagstiftning. Ser man till alla grova kränkningar som äger rum på nätet och till de löjligt små möjligheter som de kränkta har att  få någon form av upprättelse (det är jättekomplicerat och övermäktigt för en enskild att vidta rättsliga åtgärder, dessutom är möjligheterna ytterst små att vinna framgång) så kan det viktigaste knappast vara att ge ännu större frihet för publicering på nätet.

Tvärtom borde det väl vara angelägnare att stärka integritetsskyddet för de som hängs ut och hånas på nätet utan att i praktiken ha en minsta chans att få upprättelse? Jag ska försöka få Lambertz att utveckla hur han ser på detta med kränkningar på nätet. Särskilt mot bakgrund av att han som JK månade starkt för integriteten hos människor om råkat bli fotograferade av övervakningskameror.

Antag att Lambertz kommer fram till att hans nya yttrandefrihetsgrundlag behöver ge ett bättre skydd mot integriteteskränkningar och därmed minska yttrandefriheten på nätet. Jösses, då lär det bli ett himla hallå. Minns vilket ståhej det blev från journalisthåll när Lambertz häromåret ville införa en skadeståndsskyldighet för tidningar och nätanvändare som kränker andra personers integritet. Då gick 164 svenska tidningar ut i en samordnad aktion och publicerade blanka sidor i protest mot JK:s förslag.

Som sagt, vi som träffas hos Publicistklubben i kväll lär inte lida brist på ämnen att diskutera med Lambertz.