Lambertz svarade rätt på mina frågor

Så vad sa då före detta JK Göran Lambertz hos Publicistklubben i kväll? Titta själv här.

För egen del är jag nöjd med svaren som Lambertz gav mig.

I sin egenskap av ordförande i Yttrandefrihetskommittén medgav Göran Lambertz att yttrandefriheten på nätet kan behöva begränsas för att rättssamhället bättre än i dag ska kunna tillgodose enskildas behov av integritetsskydd mot bloggares och andras kränkningar.

Göran Lambertz medgav att om Yttrandefrihetskommittén misslyckas med att ta fram en enhetlig tryck- och yttrandefrihetslagstiftning som står sig i prövningen mot EU-rätten, då lägger kommittén inte fram något lagförslag som skulle riskera att EU underkänner unikt svenska juridiska figurer som meddelarskydd, censurförbud, ensamansvar och offentlighetsprincipen.

På min tredje fråga, om Göran Lambertz ångrade något som han gjort som JK, medgav Lambertz att jo, hans resningskrivande till Högsta domstolen för att få den morddömde Veija Borg frikänd kan ha naggat allmänhetens förtroende i kanten för Justitiekanslerämbetet.

Tre raka frågor, tre raka svar. Svårare behöver man inte göra det för sig.