Rond två i fallet Benny Holmström

Enligt bloggaren Anders Hammarlind har socialdemokraterna och moderaterna i Eskilstuna uppmanat funktionshindrade Benny Holmström att överklaga kommunens beslut att inte bevilja honom en stödperson i hemmet.

Ja, så att Benny kan ta sin del av ansvaret och ta hand om barnet när frun återgår till sitt arbete. Frågan som socialdemokraternas Sarita Hotti  och moderaten Britt-Inger Remning (ordförande och vice ordförande i Arbetsmarknads- och familjenämnden) vill få prövad av domstol lyder: Hur långt sträcker sig familjens gemensamma ansvar för att ta hand om sitt barn?

Hjälp! Politikerna har uppenbart inte en susning om den juridiska instansordningen.

Om Benny överklagar det negativa beslutet (vilket jag innerligt hoppas) är domstolens uppgift INTE att ta ställning till nya frågeställningar som kastas in av politikerna. Domstolens uppgift är att pröva om kommunens beslut att inte bevilja Benny en stödperson med hänvisning till att hans fru kan ta hand om barnet, är förenligt med gällande lag.

Men den enklaste och minst kostsamma lösningen är naturligtvis att Hotti och Remning på eget initiativ rättar till eländet genom att ta upp fallet Benny på nytt i Arbetsmarknads- och familjenämnden. Enda hindret är politikernas prestigetänkande. Tänk på det.