Så kom domarnas oberoende upp på bordet

Så bra! Nu har även regeringen upptäckt att det osunda belöningssystemet inom domstolarna är riskabelt för domarkårens integritet och oberoende.

Men i stället för att  tillsätta den här utredningen borde man lösa problemet genom att avskaffa servilitetstilläggen och överlag ge ordinarie domare rejält höjda löner.

Det skulle rättssäkerheten i landet – ytterst medborgarna – må väl av, liksom Sveriges internationella anseende som rättsstat.