Stridsyxan höjs mot Eskilstuna kommun

Jag lovade att återkomma till Benny Holmströms fall.  Det gör jag nu tillsammans med Gudrun Schyman (ja, ni läste rätt!) i Aftonbladet och Eskilstuna-Kuriren.

Just i dag sammanträder nämligen Arbetsmarknads- och familjenämnden i Eskilstuna kommun. Samma nämnd som genom ett tjänstemannabeslut tidigare i höst nekade rullstolsburne Benny en stödperson i hemmet. Och det med motiveringen att barnets behov kan tillgodoses av den andra föräldern, det vill säga Bennys icke handikappade fru!!!

Så öppnar kommunen falluckan för Bennys önskan att få ta sin del av föräldraansvaret när familjens första barn föds. Beslutet luktar unket könsrolls- och diskrimineringstänkande låg väg.

Politikerna i nämnden bör omgående be Benny och hans fru om ursäkt, och utnyttja möjligheten att ompröva ärendet! I annat fall återstår bara att hoppas att länsrätten ger Benny den stödperson som han har rätt till.