Federalisten Malmström kommer hem

Ingen kan tvivla på folkpartisten Cecilia Malmströms starka engagemang och stora kunskaper om Europeiska unionen. Hon har bättre förutsättningar än de flesta att göra sin röst hörd och få inflytande i EU:s inre arbete. Från de utgångspunkterna kan det synas som ett perfekt val av regeringen att nominera Cecilia Malmström till posten som svensk kommissionär.

En hake är möjligen att Malmström i tillägg till alla sina förtjänster är en glödande federalist. Hon och hennes parti vill verka för ett starkare EU på nationalstaternas bekostnad. Med valet av Cecilia Malmström kan det finnas en risk för att Sveriges kommissionär går i otakt med regeringens något mer moderata inställning i dessa frågor.

Ja, jag vet att kommissionens uppgift som institution inte är att i första hand se till Sveriges intressen utan att tillgodose unionens gemensamma bästa. I praktiken räknar dock varje medlemsstat med att dess kommissionär ska ha ”särskild förståelse” för det egna landets önskemål och behov. Varför skulle utseendet av kommissionärer annars vara en så känslig sak runt om i Europa?

Det ska bli spännande att följa hur vår nya EU-kommissionär klarar balansakten mellan sin grundläggande lojalitet med EU-kommissionen och de förväntningar som landet Sverige har på henne.

Med snäppet ännu större spänning inväntar jag nu statsministerns första regeringsombildning. Är det månne folkpartiets Johan Pehrson som står på tå för en ministertaburett? I så fall vilken?