Citat och annat tänkvärt

 • ”Den ska komma denna stund, denna isande minut, när du i ditt väsens grund genomskådar allt till slut.”
  Johannes Edfeldt (1904-1997).
 • ”Jag söker den fråga på vilken livet är ett svar.”
  Willy Kyrklund (1921-2009).
 • ”Glömskan som frihetshandling.”
 • ”Svalkande likgiltighet”.
  Henry Parland (1908-1930).
 • ”Nästa år lovar jag att göra allting bättre. Jag lovar att t o m misslyckas bättre.”
  Bodil Malmsten (1944-2016).
 • ”Obekväm, otillgänglig och till sist oundviklig”.
  Karl Ragnar Gierow (1904-1982) om Benjamin Höijer (1767-1812).
 • ”Dyster upphöjdhet”.