Etikett: ras

Ras och vithet i Sverige, del 2: Vad jag lärde mig

Rasist och antirasist är väl ändå inte samma sak? En genomgående hypotes i kurslitteraturen komponerad av huvudläraren Tobias Hübinette, har varit att det i många fall finns en dold omedveten rasism även inom den ”goda” vitheten. Särskilt framträdande har den tesen varit i Race – An introduction, av den brittiske professorn Peter Wade. Den enda lösningen för att få bukt med…

Ras och vithet i Sverige – turerna om kursen, del 1

På mitt skrivbord ligger en mapp med pressklipp om den numera riksbekanta kursen ”Interkultur: Ras och vithet i Sverige”, under ledning av rasismforskaren Tobias Hübinette vid Karlstads universitet. Kursen avslutades i måndags och jag kammade stolt hem VG på den avslutande inlämningsuppgiften. I mitt fall en ”miniuppsats” med rubriken Rasist och antirasist är väl ändå…