Efter tillfälliga krislagen kommer?

I dag vid midnatt den 30 juni upphör den tillfälliga krislagen som sedan den 18 april har gett regeringen utökade maktbefogenhet att snabbt kunna stänga gym, caféer och andra platser och verksamheter för att stoppa Coronasmittan. Denna vid införandet omdebatterade möjlighet för regeringen att från den ena timmen till den andra kunna sätta in extraordinära insatser mot den pågående pandemin och först i efterhand inhämta riksdagens godkännande, har dock regeringen inte vid något enda tillfälle ansett sig behöva använda. Om det var klokt eller inte av regeringen att avstå från den möjligheten lär bli en av de saker som kommer nagelfaras av den nu av alla partier sanktionerade Coronakommissionen.

Än återstår några timmar tills regeringen ska presentera kommissionen. Utan politiker, regeringen har i det avseendet vikt sig för oppositionen. Vem som blir ordförande? En hög domare med ett stjärnspäckat CV har lanserats i spalterna – den förre hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt.

Redan 2008 föreslog Hirschfeldt i en expertrapport till den då sittande Grundlagsutredningen att det i regeringsformen borde införas en regel som ger regeringen utökade maktbefogenheter i nödsituationer. Hirschfeldt konstaterade: ”Sveriges grundlag är också relativt ovanlig i det att bestämmelserna om nödlägen inte speglar vare sig den gängse analysen av dagens hotsituation eller landets historiska erfarenheter. Detta är annars vanligt i de europeiska konstitutioner som innefattar en definition av nödlägen. En blandning av historiska erfarenheter (av statskupper, inre oroligheter osv.) och nutida hot (storolyckor, epidemier, naturkatastrofer eller hot mot statsskickets fortbestånd) är i dessa fall vanligt förekommande.”

Grundlagsutredningen gick på Hirschfeldts linje och och föreslog att det borde införas särskilda bestämmelser i regeringsformen så att regeringen i nödsituationer får meddela föreskrifter som annars enligt grundlag ska meddelas av riksdagen: ”Denna utvidgning av regeringens normgivningsmakt kan aktualiseras vid nödsituationer som innebär omfattande skador eller en överhängande risk för omfattande skador på människor, egendom eller miljö eller en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i centrala samhällsfunktioner.”

Regeringen avstod från att följa Hirschfeldt och Grundlagsutredningen på den punkten. Det var kanske inte så klokt. För vi vet ju hur det gick.

Johan Hirschfeldt är för all del lite till åren, pensionär sedan ett drygt decennium. Men åldersdiskriminering ska vi väl inte ägna oss åt i vårt land (?) och samme Hirschfeldt är redan minst sagt insatt i problematiken med undantagslagstiftning som skulle kunna ge regeringen utökade befogenheter i nödsituationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.