Politiska påtryckningar i pestens tid

Coronapandemi eller inte, när det gäller domstolarna uppfattar nog de flesta av oss det som en självklarhet att domstolar inte får utsättas för politiska påtryckningar. Det är sådant som skumraskpolitiker sysslar med i Ungern, Turkiet och andra stater styrda av auktoritära regimer. Till och från händer det förstås också i Sverige att statsråd glömmer regeringsformens 11 kap 3 § om Rättskipningens självständighet, med följden att de babblar på i radio och tv om att ”i det här fallet bör det bli ett långt fängelsestraff”. Följden av sådan oförsiktighet blir inte sällan en tv-sänd grillning av statsrådet i Konstitutionsutskottet, som i sin tur kan eskalera i en ”prickning”. Jovisst statsråd kan också tvingas avgå men knappast enkom på grund av kritik från KU.

Mindre uppmärksammat är kanske att principen om domstolarnas självständighet gäller i lika mån för myndigheterna när dessa tolkar och tillämpar lagar eller ”beslutar i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild i ett särskilt fall” (RF 12:2). Med ”enskild” avses såväl privatpersoner som företag. När regeringen och dess ministrar överträder den regeln kallas det ministerstyre.

Ett aktuellt och möjligt fall av politisk påtryckning gäller Tillväxtverket. Myndighetens GD är i morgon (7/5) kallad till Finansutskottet. (I skrivande stund 6/5 kl 22:00 framgår dock inte av utskottets hemsida att så ska ske). Bakgrunden är hur som helst att Tillväxtverket, som har till uppgift att bevilja företag statligt permitteringsstöd för att undvika att företag slås ut och personal sägas upp, har beviljat företag stöd samtidigt som företag har beslutat om aktieutdelning till sina ägare. Att det skulle gå till så hade riksdagen inte tänkt sig. Men lagtexten i den nyss beslutade ändringsbudgeten maa Coronakrisen säger inte ett ord om att aktieutdelning innebär hinder för att få del av det statliga permitteringsstödet. Villkoret för att få stöd är bara att företagen befinner sig i ekonomisk kris.

– Stödet ska gå till företag som hamnat i svårigheter på grund av coronakrisen. Riksdagen talade om aktieutdelningar, men det hamnade inte i lagen. Vi måste gå på lagen, säger avdelningschef Tim Brooks till SVT.

Upprördheten är som sagt stor hos såväl finansministern som riksdagens ekonomiskpolitiska talesmän och kvinnor. Jag kan inte säkert veta vad som är Finansutskottets syfte med att kalla till sig myndigheten, men det höga politiska tonläget från höger till vänster signalerar att partierna vill inskärpa att man ser mycket allvarligt på Tillväxtverkets tolkning och tillämpning av gällande rätt. Är det så har lagstiftarna i Finansutskottet helt förträngt grundlagens förbud i RF 12:2 mot att politiker lägger sig i myndigheternas självständiga tolkning och tillämpning av gällande rätt.

Vill Finansutskottet se en annan tillämpning av reglerna om permitteringsstöd duger det inte med politiska påtryckningar utan man får snällt gå den vanliga vägen och be regeringen ta fram ett förslag till regeländring som riksdagen sedan får ta ställning till. Något som finansministern för övrigt redan har erbjudit sig att göra. Toppen!

Förbudet mot ministerstyre hindrade inte socialminister Lena Hallengren att inför vårens festligheter uppmana äldre människor med hemtjänst att inte besöka sina fritidshus i andra kommuner där hemtjänsten för de bofasta redan är ansträngd på grund av covid-19. I ett aktuellt fall reste en ”olydig” hemtjänstbehövande kvinna ändå till sitt smultronställe utanför Falkenberg där kommunen sedan nekade henne hemtjänst. Saken hamnade i domstol och Förvaltningsrätten i Västra Götaland konstaterar i sin dom: ”Falkenbergs kommuns beslut att inte verkställa bosättningskommuns beslut om insatser enligt socialtjänstlagen är olagligt och upphävs därför”. Vidare slår domstolen fast det självklara, nämligen att ”en kommun inte kan välja om den vill följa gällande lagstiftning eller inte. Oavsett skälen för det överklagade beslutet, strider det mot lag och ska därför upphävas”. Som ett brev på posten har protester höjts från kommunpolitiskt håll där man hotar med att strunta i lagen. JO har snabbt inlett en granskning av kommunerna. Det är ingen avancerad gissning att JO kommer kritisera kommunerna för lagtrots. Hallengrens och regeringens enda möjlighet att i närtid förbjuda människor med hemtjänst att resa till sina fritidshus över kommungränsen är att aktivera den tillfälliga undantagslagen. Med bara ord och påtryckningar, om än aldrig så starka, går det inte att tvinga människor från att besöka sina ”sommarparadis” .

Ett exempel till: Många vill uttrycka sin uppskattning för vårdens hjältar som sliter hårt för att rädda medmänniskors liv från Coronans käftar. Vad som har väckt upprörda reaktioner är att privatpersoner och företags givmildhet i form av matlådor, frukostfrallor, energidrycker, fria taxiresor med mera, faller under reglerna för förmånsbeskattning. Hur fyrkantigt och omänskligt det än låter, och hur mycket politiker än hojtar och fördömer, tillåter inte skattelagstiftningen att uppskattning i form av gåvor mm till sjukvårdspersonal undslipper beskattning ens i extrema tider. Precis som Tillväxtverket följer Skatteverket bara gällande rätt, och liksom i det fallet finns inget som hindrar politikerna i Skatteutskottet från att be regeringen ta fram förslag och ändra på lagen.

Ett sista ”Coronarelaterat” exempel: Från förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige från länder utanför EU har gjorts undantag för säsongsarbetare som arbetar med samhällsviktig matproduktion. Polismyndigheten är satt att tillämpa reglerna och anser – helt riktigt enligt min mening – att undantag inte kan beviljas också för arbete i skogsnäringen, typ gran/tallplantsättning. Den regeltolkningen faller inte Centerpartiet på läppen. Partiets migrationspolitiske talesman Jonny Hansson kritiserar indirekt polismyndighetens rättstillämpning när han säger att ”det är oklart vad som gäller” och vill se undantaget ”omfatta fler, exempelvis skogsbruket” (SvD 5/5, ingen länk pga betalvägg). Hansson är tack och lov inte i position att ägna sig åt ministerstyre, men centern ingår i regeringsunderlaget och såväl landsbygdsminister Jennie Nilsson som arbetsmarknadsminister Eva Nordmark gör klokt i att inte utöva påtryckningar mot polisen när det gäller tillämpningen av dessa regler i enskilda fall.

Sedan ett par månader lever vi under Coronastress. I den lilla världen delar vi människobarn känslan av vanmakt och oro för vad som kan hända kära närstående och oss själva. I den stora världen däremot förväntar åtminstone jag mig att regering och riksdag håller på rättsstatens principer och inte låter nervösa känslostormar ta över. När kaos och kris skakar om samhällsbygget i grunden behöver vi som mest de fasta ledstängerna att hålla oss i.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.