Anonyma vittnen rubbar inte väsentliga rättsprinciper

Ja, anonyma vittnen innebär en viss begränsning av den rättsstatliga principen om full partsinsyn. Det kan vara svårt för en misstänkt att bemöta uppgifter och anklagelser från någon som inte är identifierad under rättegången, en spökröst helt enkelt. Samtidigt. Problemet med vittnen som vägrar vittna av rädsla för repressalier har växt så kraftigt att det i sig blivit ett hot mot rättsstaten.

När vår ännu gällande rättegångsbalk sjösattes 1948 var det självklart att åberopade vittnen skulle presenteras med namn, ålder, yrke och adress. Sedan dess har gängkriminalitet, tysthetskulturer och ett hårdnande samhällsklimat aktualiserat frågan att tillåta anonyma vittnen. Frågan är komplicerad men diskuteras föredömligt lugnt och sansat av advokaten och polisen i Ekots morgonsändning.

Jag satt själv i den moderata reformarbetsgrupp som diskuterade sig fram till att det är önskvärt att utreda möjligheten till anonymitet i domstol i undantagsfall och vid allvarlig brottslighet. Jag var då emot blotta tanken att utreda frågan, men har ändrat mig, och ser fram emot att saken ska diskuteras i helgen på Moderaternas arbetsstämma (stämmohandlingarna finns här, avsnittet om vittnen från sidan 395 ff).

Varför har jag då bytt fot i denna infekterade fråga? Svaret är att jag inte längre uppfattar ett tillåtande av anonyma vittnen som ett dramatiskt avsteg från de rättsprinciper som redan gäller. Den fria bevisprövningen är nämligen sedan länge en grundprincip i brottsprocessen. I stort sett vilket relevant bevismaterial som helst kan få läggas fram av åklagar- respektive försvarssidan. Sedan är det upp till domstolen att bedöma om bevisningen håller för en fällande dom.

Bevisvärdet av ett anonymt vittne blir självfallet lägre, ibland kanske till och med helt utan värde. Men här som i alla andra fall är det domstolens sak att värdera beviset efter dess tyngd. Domstolarna är specialister på att opartiskt bedöma allt som har framkommit under rättegången. En viss bevisning kan vara tungt vägande, annat fjäderlätt, åter annat strunt. Allt beror på omständigheterna. Ibland skulle en anonym vittnesberättelse kunna få en viss betydelse, ibland inte. Men det skulle inte rubba några väsentliga rättsprinciper.

  1 comment for “Anonyma vittnen rubbar inte väsentliga rättsprinciper

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.