Demokratiministern har nog ändå koll på Lenin, väl?

Det var den 4 mars 2016 i Sveriges riksdag. Jag stod vid skrivbordet och hade internteven på. Lyssnade med ett halvt öra när jag hajade till – och frågade högt mig själv: Har demokratiministern någonsin hört talas om Lenins totalitära ideologi ”All makt åt sovjeterna”?

Herr talman! All makt utgår från folket.

Med de orden började Alice Bah Kuhnke avrunda interpellationsdebatten med Liberalernas Bengt Eliasson. Debatten gällde en utredning om finansieringen av public service och kan läsas här med start vid anförande 15, skrålla vidare till anförande 19 och ni hittar citatet av demokratiministern.

All makt utgår från folket? Redan i inledningen till vår grundlag (regeringsformen 1:1) betonas att det bara är den offentliga makten som utgår från folket. Makten över våra privata liv, initiativ, önskningar och drömmar har staten inget med att göra. I alla fall inte enligt grundlagen. Just därför reagerar jag starkt när jag hör/läser den stympade frasen ”all makt utgår från folket”. Den aningslöshet som sipprar ut även från högsta politiska nivå när begränsningsordet ”offentlig” hoppas över, väcker frågor som inte låter sig viftas bort.

Reflekterar demokratiministern inte alls över vad hon säger? Har hon inte läst om de totalitära regimer som skildras i Karin Boyes ”Kallocain” och Georg Orwells ”1984”? Gör landets demokratiminister ingen rimlighetsbedömning av vad hon tänker säga innan hon ställer sig i Sveriges riksdag och deklarerar att all makt utgår från folket? Hör inte demokratiministern hur orimligt det låter?

I höstas presenterade regeringens medieutredare Anette Novak delbetänkandet Medieborgarna & medierna (SOU 2015:94. Kapitel 4 har just rubriken Medieborgarna (s 149 i blålänken) och inleds med:

”All makt utgår från folket. Det är grundprincipen i vår representativa demokrati … ”

Vid efterföljande sammanträde med utredningens politiska referensgrupp (som jag ingår i) påpekade jag att det högtidliga och nästan religiöst färgade anslaget i betänkandets kapitel 4 inte stämmer. Folksuveränitetens princip, såsom den uttrycks i vår grundlag, lyder: All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

En felskrivning, naturligtvis, löd förklaringen. Felskrivning? Med tanke på hur mycket fria och oberoende medier betyder för en vital demokrati och dess medborgare – hur är det över huvud taget möjligt att en statlig utredning så grovt kan felcitera själva portalbestämmelsen om grunderna för vårt svenska statsskick?

Jag vill inte tro att vare sig landets demokratiminister eller hennes medieutredare är okunniga om Lenins totalitära ideologi som, överförd till svenska förhållanden, innebär att också medborgarnas privata göranden och låtanden är underställda viljan och makten hos de offentliga organen – riksdag, regering, myndigheter, domstolar, kommunala församlingar. I en sådan stat existerar varken civilsamhället eller fria medier, fri företagsamhet eller en fredad privat sfär för människorna. Just därför borde ordvalet ”All makt utgår från folket” ha fått blodet att isas och alla varningsklockor att ringa. Varför så inte skedde här är värt att fundera över.

  1 comment for “Demokratiministern har nog ändå koll på Lenin, väl?

  1. Så rätt att lyfta fram dessa anmärkningsvärda felsägningar och felskrivningar, för det tror jag att de är.

    Det behöver inte vara ett uttryck för en ’leninistisk’ grundsyn. Det är nog snarare ett uttryck för ett ointresse för demokratifrågor, och en oförståelse för demokratins essens.

    När demokrati blir till en dekoration så blir det inte så noga om alla ord är med eller inte…

    Skäl nog att få ’blodet att isas och alla varningsklockor att ringa’.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.