Regeringens dubbelspel om cigarettpaketen

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är cigarettpaket en tryckt skrift. Text och bild på paketen har därmed i princip samma grundlagsskydd som innehållet i vanliga tidningar. Man kan ha synpunkter på det, men så är det. För att inte nya tvingande EU-regler om varningstexter på tobaksvaror ska komma i konflikt med det mycket vidsträckta svenska grundlagsskyddet för tryckfriheten har svenska regeringar oavsett partifärg kämpat hårt och framgångsrikt för att tillverkarna (dvs ”utgivarna” på TF-språk) även i framtiden ska ha möjlighet att uttrycka sig fritt på en viss del av utrymmet på paketen. Om detta har det rått enighet även i riksdagens EU-nämnd (anf. 78-127).

Från höger till vänster har man ansett att regeringen bör göra allt som står i dess makt för att förhindra att EU inte fattar beslut som går på tvärs med svensk grundlag. Och detta alltså även om det gäller en så perifer sak som textinnehållet på cigarettpaketen.

Nyligen skrev folkhälsominister Gabriel Wikström på DN Debatt att regeringen tycker det är angeläget att utreda frågan om att införa krav på neutrala tobaksförpackningar i Sverige. Ja, som ett led i det viktiga arbetet med att minska tobaksbruket. Wikström hämtar inspiration från Australien, där man införde neutrala cigarettpaket redan 2012. Även Irland och Storbritannien har flaggat för samma om sak och lyfts fram som föredömen. Vad Wikström däremot inte berör med ett ord i sin artikel är – just det – att cigarrettpaket i Sverige omfattas av tryckfrihetsförordningen. Han nämner inte heller att regeringen just av den anledningen har ansträngt sig till det yttersta i EU-förhandlingarna för att reservera ett visst fritt utrymme på paketen.

Eftersom Wikström inte alls berör den här frågan i sin artikel ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet Morgan Johansson som i regeringen har ansvar för grundlagsfrågorna.

Jag frågade:

Sverige har i EU-förhandlingarna kämpat för – och lyckats – behålla en fri yta på cigarettpaketen, just därför att det svenska genomförandet av EU:s tobaksdirektiv inte ska komma i konflikt med den svenska grundlagsskyddade tryckfriheten. Resultatet av ansträngningarna i förhandlingsarbetet blev att den standardiserade varningstexten på cigarrettpaketen inte behöver täcka mer än 60 procent av ytan, medan 40 procent får användas för tillverkarnas egen produktinformation. 

Så min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är om han och regeringen har övergett den svenska förhandlingslinjen i EU och nu är beredda att utmana de principer som vår svenska tryckfrihetslagstiftning bygger på?

I förra veckan svarade statsrådet Gabriel Wikström så här:

Maria Abrahamsson har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om han och regeringen har övergett den svenska förhandlingslinjen i EU och nu är beredda att utmana de principer som vår svenska tryckfrihetslagstiftning bygger på.

Frågan har överlämnats till mig.

Frågan har sin grund i de av regeringen nyligen beslutade tilläggsdirektiven till Utredningen om genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv. Regeringen vill med dessa direktiv bland annat utreda möjligheten att införa krav på neutrala tobaksförpackningar i Sverige. Anledningen är att det är en åtgärd som kan bidra till att minska tobaksbruket och förhindra att ungdomar börjar använda tobak. 

Som Maria Abrahamsson påpekar måste överväganden även göras i förhållande till svensk grundlag. Utredaren ska därför särskilt analysera och bedöma hur ett krav på neutrala tobaksförpackningar för tobaksprodukter förhåller sig till grundlagarna. Det ingår inte i utredningens uppdrag att lämna förslag till grundlagsändringar. Om utredningen bedömer att det finns skäl att införa neutrala tobaksförpackningar men samtidigt gör bedömningen att ett sådant förslag kommer i konflikt med grundlag, ska detta anmälas till regeringen. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 mars 2016.

Som statsråd med ansvar för folks hälsa är det förstås rimligt att man vill göra allt för att minska rökningen. Kan avslöja att själv har jag numera inget alls emot rökfria uteserveringar, kan till och med tänka mig rökförbud på fler ställen. Jo, jag medger att mitt avståndstagande börjar närma sig det rent militanta. Men det är inte den saken som frågan om neutrala cigarettpaket nu handlar om, utan om varför regeringen plötsligt har fått för sig att TF skulle tillåta neutrala cigarettpaket modell Australien. Om denna nya och för experterna högst överraskande grundlagstolkning vore riktig skulle ju den svenska motståndslinjen i EU-förhandlingarna ha varit helt onödig.

Men sanningen är naturligtvis att regeringen Löfven är ute och fiskar i grumligt vatten. Statsrådet Morgan Johansson vet mycket väl att det krävs en grundlagsändring om staten ska få rätten att bestämma över allt text- och bildinnehåll utanpå cigarettpaketen. Därför uppmanar jag såväl Gabriel Wikström som hela regeringen att  sluta plocka billiga folkhälsopoäng utan täckning i lagstiftningen.

  1 comment for “Regeringens dubbelspel om cigarettpaketen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.