Cecilia Malmström, du läser väl min blogg?

EU:s datalagringsdirektiv saknar motstycke, skrev jag i november 2007. Då skulle direktivet sedan i september samma år redan ha varit införlivat i samtliga EU:s medlemsländer.

I Sverige hade vid samma tidpunkt den så kallade Trafikuppgiftsutredningen torrt konstaterat att integritetsintrånget är ett faktum redan i och med att ”det allmänna säkrar tillgång till trafikuppgifterna”. Avgörande är alltså inte om eller hur myndigheterna faktiskt använder sig av uppgifterna. Utredningen slog därför fast att ett system där människors telefon- och internetkommunikation automatiskt lagras påverkar medborgarnas integritetsskydd och deras upplevelse av att leva i en kontrollstat.

Så tycks det som om utredningen mellan raderna ville säga att det här EU-beslutet borde aldrig ha fattats, summerade jag.

Efter den tyska författningsdomstolens besked i veckan har vissa fått för sig att frågan är ur världen och direktivet sänkt. Men författningsdomstolen ”underkänner” inte datalagringsdirektivet utan säger bara att Tyskland har infört direktivet på ett sätt som strider mot den tyska grundlagen. Skulle det inte vara möjligt att införliva direktivet på ett mindre integritetskränkande sätt måste den tyska grundlagen ändras, det är konsekvensen av domstolens resonemang.

Att Piratpartiet har ett starkt egenintresse av att överdriva betydelsen av domstolens avgörande kan inte överraska någon. Mer förvånande är kanske att DN i dagens huvudledare för läsarna bakom ljuset när man ger sken av att den tyska författningsdomstolen är förmer än andra nationella domstolar. (Kanske har ledarskribenten här fått inspiration av nuvarande chefs-JO Mats Melin, som inför Sveriges EU-medlemskap på regeringens uppdrag förtjänstfullt utredde betydelsen av författningsdomstolens så kallade Maastrichtdom).

Den tyska författningsdomstolen är precis som andra domstolar i medlemsstaterna skyldig att ge företräde åt EU-rätten. Det är bara EU-domstolen i Luxemburg som har makt att underkänna datalagringsdirektivet, och det har inte skett. Därför står skyldigheten att genomföra direktivet fast, vad än den tyska författningsdomstolen skulle ha att säga om saken.

Nu gäller det att skademinimera, uppmanade jag regeringen i december 2008. I dag har kravet på skademinimering utvidgats till att gälla hela EU. Pressen ökar på Sveriges nya EU-kommissionär Cecilia Malmström. I en kommentar till det tyska utslaget upprepar hon dessbättre sitt löfte att inom en hyggligt snar framtid göra en översyn av datadirektivet.

Jag utgår från att den pålästa och kompetenta Malmström i det sammanhanget också väger in Trafikuppgiftsutredningens analys och slutsatser. Vem vet, kanske håller hon sig också underrättad om vad jag skriver på min blogg?


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.