Lönade sig att inte gå med på borgfred

Det smärtar, men i den intellektuella hederlighetens namn kan jag inte göra annat än att konstatera att oppositionen gjorde rätt som inte gick med på borgfred under Sveriges -och Fredrik Reinfeldts – ordförandeskapshalvår i EU.

Det misstaget begick som bekant den väluppfostrade borgerliga oppositionen med Bosse Lundgren i spetsen under det första halvåret 2001 när den dåvarande statsministern Göran Persson svingade EU-klubban. Allt med följden att Persson valdes om efter att när nog ha kramats ihjäl även på borgerliga ledarsidor, vilket man påminns om här.

Moderaternas dipp i dagens Sifo är inte kul, men oerhört viktig som larmklocka. Det ligger säkert en hel del i PJ Anders Linders analys om de försiktiga generalernas feltänkande. Dessbättre har jag själv aldrig räknat mig till det släktet och kan i bästa fall därför kanske göra en del nytta för att Alliansen ska bli omvald.  För det är väl ändå den enda rimliga inställningen man kan ha?