Statens chans att gottgöra läkarna

För över ett kvarts sekel sedan friades ”allmänläkaren och obducenten” från mordmisstankarna i den så kallade Styckmordsrättegången. En seger för rättsstaten kan tyckas. Lika fullt slogs de två männens yrkeskarriärer i spillror. Någon chans att leva ett normalt liv har de aldrig fått trots den friande domen.

Detta i och med att de fråntogs sina läkarlegitimationer sedan en domstol slängt ur sig att männen hade styckat den prostituerade Catrine da Costa. Någon juridisk relevans hade frågan inte, den var inte föremål för prövning i målet och därför kunde männen inte heller försvara sig mot den fruktansvärda anklagelsen. Styckmordsbeskyllningen kunde inte ens överklagas eftersom männen hade friats från det saken gällde, nämligen mordmisstankarna. Så mycket närmare en Kafkprocess är det svårt att komma.

Men i dag inleds skadeståndsrättegången mot svenska staten  i Attunda tingsrätt. Det är möjligt att männens krav på fyrtio miljoner kronor i skadestånd för förlorad arbetsinkomst är orealistiskt stort. Å andra sidan kan ingen som har fördjupat sig i turerna i det här fallet dra någon annan slutsats än att dessa medborgare har blivit utsatta för ett ohyggligt rättsövergrepp. Nu har staten möjlighet att gottgöra detta. Sumpa inte den chansen!