Pressa Åkesson om minaretomröstningen

Till in- och utländsk politisk förbittring har det schweiziska folket röstat ja till byggnadsförbud mot minareter. I Sverige är detta en icke-fråga men lika fullt en händelse som har föranlett Mediesverige att göra ett avsteg från normala journalistiska principer.

För vad hade varit mer naturligt med tanke på Sverigedemokraternas sving i opinionsmätningarna än att låta SD:s Jimmie Åkesson få visa korten och kommentera folkomröstningsresultatet? En intervju som naturligtvis skulle ha följts upp med kommentarer från övriga partiledare och analyser av folkrättsjurister, statsvetare och andra experter på mänskliga fri- och rättigheter, som religionsfriheten.

Då hade man också fått ett gyllene tillfälle att diskutera den viktiga frågan om demokratins begränsningar och uttrycksformer, däribland folkomröstningsinstitutets vara eller icke vara. Men så icke.