Apropå nämndemännen…

…deras deltagande i den dömande  verksamheten borde också ses över. Jag kunde ha sagt det själv, men denna gång är det Juseks Sven Johannisson som tycker så i Lag & Avtal.  Detta med anledning av regeringens beslut i torsdags att utreda hur domarnas och domstolarnas oberoende ställning kan stärkas lag.

Jag inser att det är utmanande att på det interna provvalets sista dag i Stockholms stad provocera moderata nämndemän med att över huvud taget nudda vid frågan om deras inflytande i domstolarnas dömande verksamhet.  Men frågan om nämndemannainstitutet, denna sosseprodukt, är alldeles för viktig,  inte minst från rättssäkerhetssynpunkt. Så ja, den risken tar jag.