Ta ett brett samlat grepp om polisen

Även om rikspolischef Bengt Svenson först kollade nervöst med Justitiedepartementet, så låt gå för det. Svensons inlägg på SvD Brännpunkt sitter fint.

För rikspolischefen har rätt. Svensk polis behöver inte bara bli fler, organiseras om, styras bättre utan också utbildas i att jobba mer effektivt och samordnat. Sällan har det väl framstått som så angeläget att tillsätta en statlig utredning som när det gäller att utveckla svenska polis. Regeringens kommittédirektivförfattare får gärna hämta inspiration här.