Brå lurade skjortan av Regeringsrätten

Brottsförebyggande rådet står inte jättehögt i kurs hos mig, och det av olika skäl.

När jag fick tips om att en skrivelse med kritik från anställda mot Brå hade lämnats in till myndighetens personalchef, begärde jag förstås att få se handlingen. I december är det ett år sedan, och någon kritisk skrivelse har jag ännu inte fått ta del av.

I tidningen Journalisten redogör jag i dag för Brås kreativa tillämpning av offentlighetsprincipen. Liksom hur Kammarrätten och till sist Regeringsrätten lät sig grundluras av en av regeringens stabsmyndigheter.