Flitigaste knapptryckarna är de mest okända

Närvaron vid knapptryckandet i riksdagens kammare är knappast ett bra mått på ledamöternas hängivenhet och engagemang. Politiskt är frågorna då nästan alltid redan avgjorda.

Ser man närmare på vilka riksdagsledamöter det är som har lägst frånvaro vid voteringarna, visar det sig att det är de ganska anonyma ledamöter som jag gissar att allmänheten och ytterst väljarna har minst koll på.

Vilka slutsatser man ska dra av den iakttagelsen kan man fundera vidare på medan man studera Kalla Faktas sammanställning över våra folkvaldas närvaro under riksdagsvoteringar.