Uppfattar föräldrarna signalen?

Föräldrar måste ta mer ansvar för sina barn. Regeringen vill därför ändra lagen så att föräldrar inte kommer undan lika lätt som i dag när deras barn orsakar skador genom att begå brott. Enligt vad Ekot rapporterar ska föräldrarna bli skadeståndsskyldiga för vad deras telningar ställt till med även om föräldrarna inte själva genom bristande tillsyn eller annan vårdslöshet medverkat till skadan.

Det låter bra. Haken är bara att lagändringen knappast får den signalverkan som regeringen önskar. Det beror på att en vanlig ansvarsförsäkring, som de allra flesta familjer har, täcker föräldrarnas ersättningsskyldighet. Försäkringsjuridiken fungerar nämligen så att det bara är när försäkringstagaren själv har varit vårdslös som försäkringsbolaget kan vägra betala ut ersättning.

Reformen riskerar med andra ord att bli ett kraftfullt slag i luften. Men ingen blir gladare än jag om jag skulle ha fel.