Kändisblod till riksdagen

Stat(s)vetaren Stig-Björn Ljunggren välkomnar nytt blod i politiken, däribland mitt. Det är klart att man slickar i sig. Ljunggren var förresten inne på spåret redan 2006.