Nu glömmer vi Arnault och tänder grillen …

Medan den forna Akademiledamoten Fru Frostensons ursinniga partsinlaga ”K” respektfullt avhandlas i radions och teves kulturprogram, på tidningarnas kultursidor och dito poddar, har hennes våldtäktsdömde make Jean-Claude ”Kulturprofilen” Arnault installerats i sin cell på Skogomeanstalten, landets största fängelse för sexualbrottslingar modell grövre.  

Svenska Akademien drogs med – och ned – av Metoos virvelströmmar men genom modernisering av stadgar, utvädring av förlegade strukturer och framåtsyftande inval av nya ledamöter har SA gått stärkt ur krisen. Än en gång bekräftas Nietzsches maxim att det som inte dödar härdar.

I maj meddelade Högsta domstolen att den ”inte funnit något skäl” att bevilja Arnault prövningstillstånd med följden att Svea hovrätts dom från tidigare i våras på två och ett halvt års fängelse stod fast. Jag har aldrig haft något med Jean-Claude Arnault att göra. Inte med hans hustru Katarina Frostenson heller.

Ministerns terrorbluff gick inte hem

”Utredaren som ansåg att det här var förenligt med grundlagen är ju själv domare i Högsta domstolen”. Försök till äreräddning eller inte, så kommenterade Morgan Johansson Lagrådets nedgörande kritik mot förslaget att utan grundlagsändring inskränka föreningsfriheten för den som deltar i en terroristorganisation. Johanssons syfte med uttalandet var förstås att förminska värdet och ifrågasätta giltigheten av den för regeringen generande slutsats som de tre justitieråden i Lagrådet kom fram till. 

Därför bör HD bevilja Arnault prövningstillstånd

På det nya årets tredje dag skriver åklagare Hanna Cardell i SvD att det saknas ”anledning till oro”. Domen på två och ett halvt års fängelse mot Jean-Claude Arnault är inte exceptionell, understryker Cardell. Bara ”en dom i raden av alla domar där svenska domstolar vägt bevisningen utifrån de utgångspunkter som under lång tid arbetats fram av den svenska rättsapparaten och som vi har all anledning att vara stolta över”. Dagen därpå var Hanna Cardell inbjuden till Studio Ett där hon upprepade sin ståndpunkt att domen inte var konstig alls: ”Våldtäktsdomen mot Arnault följer bara praxis”.

Jag hade inte tänkt orda mer om Arnaultfallet innan Högsta domstolen beslutar om man beviljar prövningstillstånd eller inte. Men så i morse vaknade jag i vargtimmen, plågad av de många tvärsäkra röster som vitt och brett slagit fast att brottmålet mot den 72-årige, tidigare ostraffade så kallade kulturprofilen, är ett korrekt dömt rutinärende som det inte finns något som helst att anmärka mot.

Våren satte några tydliga spår

Sommaren 2018 har skrivit in sig i min nu utbytta almanacka som den då jag organiserat och strukturerat sträckläste bok efter bok efter bok. Tre timmar varje förmiddag. Mer orkade jag inte i värmen. Och av träningsplanerna med stentuffa intervaller i branta backen, blev det inte mycket av. Hösten blev sakpolitiskt sett en gäspning samtidigt som regeringsdramatiken har gått in i ett vegetativt tillstånd. Sedan valdagen har inget egentligen hänt. Vissa menar att det är så demokrati fungerar. Själv skulle jag hellre säga att det som kännetecknar en verklig demokrati är att väljarnas röster räknas. 

Vårens händelser satte däremot några tydliga spår. En enig riksdag röstade igenom Samtyckeslagen som Lagrådet på goda grunder hade avstyrkt. Som ersättare i Socialförsäkringsutskottet följde jag häpet turerna om den så kallade Gymnasielagen som gav ensamkommande företrädesvis yngre män utan flyktingskäl rätt att stanna i landet. Ett ohållbart juridiskt hafsverk som riksdagen röstade igenom på tvärs med Lagrådets unikt starka kritik. Även regeringens förslag att göra Barnkonventionen till svensk lag röstade riksdagen ja till trots Lagrådets varning att det ”kan betvivlas att lagefterlevnaden blir bättre om det införs ytterligare ett lager av bestämmelser” och att det likaledes ”kan betvivlas att en inkorporering av barnkonventionen skulle vara särskilt väl ägnad att … avhjälpa de brister i tillämpningen som må föreligga”.

Listan kan tyvärr göras betydligt längre på illa genomtänkta förslag där remissinstanser och juridisk expertis drog i handbromsen men där riksdagen fällde upp skygglapparna. I ett kommande betänkande uttalar KU att det är viktigt att upprätthålla kvaliteten i lagstiftningsarbetet och ta Lagrådets synpunkter på allvar. Den markeringen framstår närmast som ett ironiskt hån. KU:s ledamöter har ju precis som riksdagens övriga ledamöter varit med och röstat igenom de av Lagrådets underkända förslagen.

Vad som också har etsat sig fast från i våras är rättegången i Stockholms tingsrätt mot den terroristmisstänkte och sedermera livstidsdömde Rakhmat Akilov. I dessa årskrönikedagar påminner SVT oss om rättegången genom att sända filmade inslag på Akilov från rättegångssalen.

Hur detta kan ske när tv-sända rättegångar är förbjudet i Sverige? Som SVT förklarade i samband med rättegången och som jag utvecklade härnär det begav sig i juni: För att få ut filmerna från tingsrätten har SVT sökt och fått Rakhmat Akilovs medgivande. Filmerna som åsyftas är sådana ljud och bildupptagningar från rättegången som sedan 2008 tas upp i framför allt tingsrätterna och som finns tillgängliga i digital form för att spelas upp i överrätterna ifall målet överklagas. Dessa inspelningar anses parterna ha rätt att förfoga över. Så tack vare att den numera livstidsdömde Akilov gav sitt tillstånd att sända ”hans” inspelningar kunde SVT göra det.

Som tv-tittare greps jag av olust och gör så alltjämt eftersom enda chansen för SVT att visa dessa filmade interiörer från Akilovrättegången är att terroristen – mördaren – i nåder har förklarat sig gå med på det.

Innan 2018 övergår i 2019 vill jag också bjuda på några munsbitar av mer privat karaktär.

Jag har registrerat den enskilda firman Kan & Vill Opinion. Än lyser det bländande vitt på intäktssidan, men det ska det bli ändring på.

Jag kan numera titulera mig krönikör med uppdrag att levererera månatliga klokheter för begrundande på ledarsidorna i Barometern och Göteborgs-Posten.

Sist men inte minst: Nästa år lovar jag att göra allting bättre. Jag lovar att till och med misslyckas bättre. (Bodil Malmsten, 1944-2016).

Gott Nytt År alla!

Lagrådet glömt men Svenska Akademien är ännu en snackis

Sverige är i akut behov av genomgripande reformer på snart sagt varje samhällsområde och det samtidigt som lagstiftarna trampar vatten. Härom veckan hade de folkvalda chansen att bättra sitt skamfilade rykte. På bordet låg det av Lagrådet kritiserade förslaget om utvidgat rökförbud, som bland annat ålägger krogägare att upprätthålla rökförbudet även på gatumark som polisen enligt lag har ordningsansvar för. Till det rättsosäkra förslaget röstade riksdagen ja, hurra! Vad Lagrådet varnade för och sa? Läs här.

Men i afton, på dagen åtta månader efter min bloggpost i april, kan jag konstatera att Svenska Akademien fortsätter att vara en snackis på stan inför ”hennes” traditionstunga högtidssammankomst. Det är förvisso en av kriser, skandaler och skadeglädje märkt institution men hon är ändå inte värre däran än att tre nya och till synes högt kvalificerade ledamöter har tackat ja till att ta sitt inträde i Akademien. Allt med ”dess höge beskyddares medgivande” och säkert till applåder av en flerhundrahövdad ordensprydd, högtidsklädd samhällselit. Själv nöjer jag mig med myskläderna och slår på P1 klockan 20.03.