Elakheter

  • Välvillig inkompetens
  • Hur har du tid att vara så ointressant?
  • Grundligt bohemiserad
  • Överdriven självsäkerhet i kombination med enfald