Maria Abrahamsson

i Riksdagen

Argument och kvalitet trumfar dogmatism och ideologi?

2017-11-19, söndag, kl. 13:12| 5 kommentarer

Är det forskningsministerns avsikt att jämställdhetsintegreringen av litteraturlistor vid landets universitet och högskolor ska vara så radikal att redan utlysta kurser ställs in?

På Svenska Dagbladets ledarsida har Ivar Arpi i flera artiklar (bla här, här och här) granskat Statsvetenskapliga institutionen i Lund. Där har en lektor fått se sin litteraturlista jämställdhetsintegreras så till den grad att hans kurs som byggde på originaltexter av fascister från förra sekelskiftet, i strid med hela upplägget av kursen kompletterades med en nutida kvinnlig författare. Till saken hör att det över huvud taget inte gick att finna några kvinnliga facistiska författare från den aktuella tidsepoken. Fullt förståeligt ansåg sig universitetslektorn utsatt för ett övergrepp, kursen ställdes in och studenterna fick söka sig någon annanstans. Hur det kunde gå så här långt? Boven i dramat tycks vara det nationella genussekretariatet i Göteborg som har regeringens uppdrag att agera stöd åt universitet och högskolor så att dessa jämställdhetsintegrerar på ”rätt” sätt, och dit hör bl a att uppnå procentuell likställdhet mellan manliga och kvinnliga författare på lärosätenas litteraturlistor.

Nu finns det förvisso en möjlighet till undantag från könsintegreringskravet på litteraturlistor. Om det i en särskild motivering förklaras varför andelen kvinnor på listorna understiger 40 procent så kan det hända att en sådan manlig dominans tillåts passera. För som det heter i den statsvetenskapliga institutionen i Lunds bemötande i ärendet (dvs bemötande av Ivar Arpi), ”argument och kvalitet trumfar andra kriterier”.

Jag har inget emot att ”jämställd” kurslitteratur ges rättmätig plats på litteraturlistor. Men i fallet med Statsvetenskapliga institutionen i Lund har man gått längre. Jag repeterar: Där tvingades lektorn se sin litteraturlista kompletterad med en författare som över huvud taget inte hade med hans kurs att göra. Och kursen ställdes in.

Var det verkligen forskningsministerns avsikt att Nationella sekretariatet för genusvetenskapen så radikalt skulle stödja den aktuella institutionens jämställdhetsintegrering av litteraturlistor att hela universitetskurser ställs in?

När jag vid riksdagens frågestund fick tillfälle att ställa den frågan till forskningsministern (skrålla till mitt namn) svarade hon att Statsvetenskapliga institutionen i Lund själv har svarat på detta och sagt att ”argument och kvalitet trumfar andra kriterier”. ”Då gäller det att det är på det sättet hela vägen”, underströk ministern för mig och rekommenderade läsning av svaret.

Efter den uppsträckningen drabbades jag såklart av obehagskänslan att ha fått allt om bakfoten. Så fort frågestunden var över kilade jag därför tillbaka till tjänsterummet, letade fram svaret från institutionen som Hellmark Knutsson myndigt hade hänvisat till, och läste här och här och här.

Men jag blev faktiskt bara mer övertygad om att det inte var jag utan forskningsministern som hade missförstått det hela. För om det gäller att ”argument och kvalitet trumfar andra kriterier”, borde väl en kvinnlig författare utan anknytning till själva ämnet inte tvångsvis kunna hamna på den stackars lektorns litteraturlista?

Kanske borde Hellmark Knutsson ändå fråga sig hur det är ställt med den akademiska friheten i Sverige? Till och med i Norge som har infört könskvotering till bolagsstyrelser kritiseras vi för könskvoterade litteraturlistor.

Email

Kommentarer

5 kommentarer till “Argument och kvalitet trumfar dogmatism och ideologi?”

 1. Erik Ringmar
  2017-11-19, 16:20

  Hej Maria!

  Du har fattat situationen alldeles rätt och det är ministern och institutionen som försöker klara sig ur en pinsamt situation. Studenterna har jagat mig och insisterat på sin ”rätt” att läsa feministiska författare på en kurs som handlar om romantiska och konservativa reaktioner på upplysningen och den franska revolutionen. Det behövs ett politiskt svar på det här problemet. Vi måste försvara den akademiska friheten från alla försök till styrning. Ge dig på regeringen igen och fråga varför dom inte lever upp till Unescos krav.

  hälsningar,

  Erik

 2. Maria Abrahamsson
  2017-11-19, 22:00

  Hej och tack! Jag funderar vidare. Unescos krav?

 3. Henrik
  2017-11-20, 10:15

  Hej Maria,

  Här är UNESCOS krav. Läs paragraf 28!

  http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

  /Henrik

 4. Erik J Olsson
  2017-11-20, 10:23

  Hej Maria
  Erik Ringmar avser följande artikel i UNESCO Recommendations concerning the status of higher-education teaching personnel (1997):

  28. Higher-education teaching personnel have the right to teach without any interference, subject to accepted professional principles including professional responsibility and intellectual rigour with regard to standards and methods of teaching. Higher-education teaching personnel should not be forced to instruct against their own best knowledge and conscience or be forced to use curricula and methods contrary to national and international human rights standards. Higher education teaching personnel should play a significant role in determining the curriculum.

  Sverige och svenska högskolor har förbundit sig att göra all de tak för att uppfylla denna och andra principer:

  74. Member States and higher education institutions should take all feasible steps to apply the provisions spelled out above to give effect, within their respective territories, to the principles set forth in this Recommendation.

  Du hittar Unescos dokument här:

  http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

  Vänligen,

  Erik Olsson
  Prof. Erik J Olsson
  Academic Rights Watch – bevakar den akademiska friheten i Sverige

 5. Jens Stilhoff Sörensen
  2017-11-20, 15:51

  Hej Maria,

  Så utmärkt att du tar upp frågan i RD! Den är principiellt oerhört viktig.
  UNESCO har utfärdat ”rekommendationer för högre utbildning” för att säkra den akademiska friheten. Sverige har undertecknat detta men följer det inte. Likaså finns det Europarådets rekommendationer för högre utbildning.
  På stiftelsen ARW (Academic Rights Watch) har vi dokumenterat Ringmars ärende och har där även hänvisning till aktuell paragraf (para 28)i Unesco. Det finns även länkar till relevanta dokument och normkällor.
  http://academicrightswatch.se/?p=2891

  Se gärna också SvD Ledare replik här:
  https://www.svd.se/sverige-i-bottenskiktet-vad-galler-akademisk-frihet

  Samt debattartikel om akademisk frihet vs Unesco:
  https://www.svd.se/trendig-styrning-med-npm-skadar-hogskolan

  och här:
  http://www.unt.se/asikt/debatt/akademisk-ofrihet-3361481.aspx

  Tack för ditt engagemang för akademisk frihet!

  Jens

 • Mina tweets

 • De fem senaste inläggen

 • Följ mig via RSS