Månad: oktober 2016

Apropå SVT:s Nya Tider-debacel

Regeringen och riksdagen anser att svensk radio och tv i allmänhetens tjänst behöver styras av sändningstillstånd som slår fast den demokratiska principen om alla människors lika värde. Detta så kallade demokratikrav uttrycks i Radio- och tv-lagen 5 kap 1 §: En leverantör av medietjänster…