Månad: september 2016

Bloggkoman är hävd

I går skrev jag in mig i den politiska historien genom att som ledamot av den parlamentariskt sammansatta Mediegrundlagskommittén överlämna betänkandet Ändrade mediegrundlagar till justitieminister Morgan Johansson. Kommer hädanefter att titulera mig grundlagsmoder. En av kommitténs angelägna uppgifter har varit att…