Månad: juli 2016

Regeringen gör klokt i att tillsätta en utredning

Jag anklagar inte statsvetarprofessor Ulf Bjereld för att han tackade ja när kulturdepartementet erbjöd honom uppdraget att se över statens stöd till trossamfunden (direktiven kan läsas här). Jag hade förmodligen tackat ja själv om ”min” regering hade tillfrågat mig. En annan…