Månad: juni 2016

Almedalen, Lotta, Brexit och åtstramad asylrätt

Almedalen, mordet på Lotta, Brexit och så riksdagens beslutade åtstramning av asyllagstiftningen. Inte mycket till röd tråd men det är i den rangordningen som mejlboxen de senaste veckorna har fyllts till brädden. Vad gäller Almedalen – jag niger och bockar…

Är PKU-registret ett uttryck för svenska modellen?

I fredags meddelade regeringen att man tänker se över möjligheten att använda det så kallade PKU-registret i brottsbekämpande syfte. Med tanke på att nyheten om en eventuell förestående ”ändamålsglidning” vad gäller användningen av blodbanken/PKU-registret redan har väckt oro i forskarleden var…