Månad: mars 2016

En berättigad KU-anmälan i vardande

Ögonen fastnar på en TT-notis om Rakel (DN 18/3). Sex år har gått sedan jag talade allvarsord om polisens och räddningstjänstens havererade kommunikationssystem. Då – i februari 2010 – hade regeringar i sju långa år pumpat in miljarder av skattebetalarnas pengar i Rakel. Min poäng var…