Månad: januari 2016

Hur mycket tryckfrihet tål vi?

Svenska Dagbladets Malin Ekman skriver mycket bra om oberoende journalistik här. Jag fäster mig särskilt vid Ekmans passus om att det är ”oundvikligt att texter – och konstutställningar och teateruppsättningar – väcker känslor, speciellt i det polariserade medieklimat vi befinner oss…