Månad: december 2015

För att vinna nästa val måste man hoppa brett också

Uppträdda som på ett radband har partiledare eller talespersoner av lägre rang från sex, ibland sju partier ansträngt sig för att inför den samlade mediekåren manifestera sin totala samsyn i den stora, övergripande frågan om vem som denna – eller…

Löfven vill återuppliva idén att hårda straff har avskräckande verkan?

I slutet av 1980-talet ändrades brottsbalken på så vis att domstolarna vid val av brottspåföljd inte längre skulle ta hänsyn till om straffet kunde avskräcka andra presumtiva brottslingar från att begå en liknande handling. Där försvann den så kallade allmänpreventionen…

Ett uns av självrannsakan?

Under lördagen roddes klimatavtalet i hamn. Superlativen haglar. Sveriges miljöminister Åsa Romson beskriver klimatavtalet som en milstolpe för världen. Vilket naturligtvis är alltför stora ord, även om ett föga förpliktande avtal är bättre än inget avtal alls. Samtidigt. Hårt pressad…