Månad: mars 2015

Kungen har inte agerat i en gråzon

Den här söndagen har jag funderat på professor Joakim Nergelius uttalande om att Konstitutionsutskottet borde granska kungens inblandning i Saudiaffären. Nergelius säger i SvD att kungen inte ska ha någon politisk roll och att kungens agerande måste vara uppbackat av regeringen.…