Månad: mars 2015

Kungen har inte agerat i en gråzon

Den här söndagen har jag funderat på professor Joakim Nergelius uttalande om att Konstitutionsutskottet borde granska kungens inblandning i Saudiaffären. Nergelius säger i SvD att kungen inte ska ha någon politisk roll och att kungens agerande måste vara uppbackat av regeringen.…

Tung KU-dag – granskningen inledd och nya riksrevisorer

Handlingar, handlingar, handlingar. Promemorior, promemorior, promemorior. Frågor – svar, frågor – svar, frågor – svar. Ni anar oredan? Jag är inget under av administrativ begåvning. Därför sneglade jag imponerad och storögd på kollegerna runt bordet som vid dagens sammanträde lugnt…

Allt är inte Saudi – här talar vi eftersupning

Under tisdagen har rapporterats i radio och tv att regeringen inte kommer att föreslå förbud mot eftersupning i trafiken. Ja, det vill säga en straffbestämmelse tänkt att slå till mot bilförare som efter att ha orsakat en trafikolycka intar alkohol för att…