Månad: november 2014

Stefan Löfven – veckan som kommer kan blir sju resor värre

Undrar just hur Stefan Löfven summerar veckan som har gått. I tisdags underkände Lagrådet regeringens förslag till upphävande av det fria vårdvalet i primärvården. Grundlagens beredningskrav är inte uppfyllda, sa de höga juristerna. Dagen efter – i onsdags – drog regeringen…

Ingegerd Troedsson lika relevant som för 50 år sedan

Vad som gör Ingegerd Troedsson (1929-2012) så märkvärdig är att många av hennes frågeställningar har en tidlös giltighet. Därmed inte sagt att frågorna måste få samma svar vid varje given tidpunkt. Exempelvis utgör Troedssons kungstanke om maximal frihet i familjepolitiken kanske…

Regeringen lägger sig alltså platt för min KU-anmälan

Hur blir det nu? Jag menar, jag har i en anmälan till konstitutionsutskottet begärt att KU ska granska om regeringen har levt upp till beredningskraven i 7 kap. 2 § regeringsformen när regeringen i prop. 2014/15:1 föreslår att anslaget till…

Vi andra ler mot mamman och barnet, och mot varandra!

Inget djupsinnigare än att jag står där i kön på Konsum. In kommer mamma med litet barn i sittvagn. Mamman uppmärksammar killen i kassan på att han har slagit in en liter mjölk för mycket. Mamman slinker in i butiken…

Raljera gärna men missa inte guldkornen som glimmar

Nickar igenkännande. DN:s Amanda Björkman skriver under rubriken ”Slöseri med politikers välbetalda tid” på temat löjliga riksdagsmotioner. Precis så kunde också jag ha argumenterat i mitt tidigare liv, men gör så inte längre. Alla motioner som riksdagens ledamöter svettas fram…