Månad: december 2010

Tack regeringen för bästa julklappen!

Det är väl inte helt och hållet min förtjänst att regeringen satsar en hel halv miljard kronor på patientsäkerheten mot att läkarkåren skriver ut 1,2 miljoner färre antibiotikarecept kommande år.  Men i min lilla bok Krokben för välfärden, som lanserades i somras inom ramen för ett välfärdsprojekt finansierat av de forskande läkemedelsföretagens…