Månad: oktober 2010

En dag att glädjas åt

Så var den femte motionen väckt. Den om surrogatmödrar, med mera. Staten ska inte lägga hinder i vägen för medborgarnas fria val av familjebildning, men inte heller nödvändigtvis sponsra kostnadskrävande sådana. Efter att ha skrollat igenom motioner i anknytande ämnen…

TV-sända rättegångar vinner terräng

Hemma från minglandet hos Salvatore Grimaldis nyöppnade Bianchi Café & Cycling. Ovanligt givande. Cyklar och snittar i världsklass hade lockat fler politiker, företagare och andra intressanta människor än brukligt vid den här typen av tillställningar. I trängseln fick jag plats att byta…